ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เปิดตัวสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุน SMEs จังหวัดฉะเชิงเทรา ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 (มีคลิป)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เปิดตัวสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุน SMEs จังหวัดฉะเชิงเทรา ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันนี้ (12 พ.ค.60) ที่ โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่าจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน “กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ” โดยมีนางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับและร่วมงานพร้อมหน่วยงานพันธมิตร ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดงานใหญ่เปิดตัวสินเชื่อ SMEs Transformation Loan กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เติมเต็มเงินทุนเอสเอ็มอี ผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น สำหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในครั้งนี้ถือเป็นภารกิจหลักของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือ บสย.

โดยมุ่งเน้นสานต่อนโยบายรัฐด้านส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาทักษะการบริหารจัดการและการสร้างโอกาสในการเพิ่มศักยภาพธุรกิจ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร ก้าวสู่มาตรฐานสากลเอสเอ็มอีไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การจัดงานดังกล่าวนอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังเสวนาบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงสินเชื่อแหล่งเงิน ความรู้เรื่องบัญชีและภาษี กลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์แล้ว ยังมีการให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ พร้อมยื่นกู้ได้ภายในงานอีกด้วย สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจใช้บริการเงินกู้ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ยังสามารถติดต่อยื่นคำขอกู้ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 135

****************

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com