พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ สืบทอดพระราชปณิธานด้วยพลังวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ สืบทอดพระราชปณิธานด้วยพลังวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร ปทุมธานี จัดงานมหกรรม “สืบทอดพระราชปณิธาน ด้วยพลังวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย” ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีเกษตรของไทย พิธีกรรม การละเล่น อาหารการกิน เรียนรู้และสัมผัสวีถีชีวิตเกษตรไทยทั้ง 4 ภาค ที่สะท้อนผ่านเรื่องราวหลากหลาย ข้าวปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น

นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรไทยในมิติต่างๆ ที่มีชีวิตและทันสมัย โดยการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วม สืบทอดพระราชปณิธานด้วยพลังวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย จากพลังเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศครั้งใหญ่ ภายในงานนั้นจะมีการประกอบพิธีกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิต การเรียนรู้วิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องพันธุกรรมกับความเชื่อ อาหารพื้นบ้านจากต้นตำรับ การแสดงและขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมไทย และประชันอาหารของดี 4 ภาค ช้อป ชิม อาหารท้องถิ่น ผลผลิต ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยกว่า 150 ร้านค้า

ส่วนแรกของงาน “เรียนรู้วิถีเกษตรไทย เข้าใจวัฒนธรรม น้อมนำคำพ่อสอน” เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย 4 ภาค นิทรรศการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาการใช้เครื่องมือเกษตร การทำอาหารพื้นบ้านในแต่ละภาค และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย “สวยศิลป์ ถิ่นไทยงาม” วิถีชีวิตของคนล้านนา อ่อนช้อยและงดงาม ชมการฟ้อนล้านนา ชิมอาหารพื้นเมืองเหนือแต้ๆ เช่น จอผักกาด แกงโฮะ แกงฮังเล ขนมจีนน้ำเงี้ยว น้ำพริกอ่อง ฯ “ดินดำ น้ำชุ่ม ราบลุ่ม ภาคกลาง” เมืองอู่ข้าวอู่น้ำของไทยอุดมสมบูรณ์ ข้าว ปลา อาหาร แนะนำอาหารแท้ต้นตำรับ เช่น แกงบอน แกงสายบัว น้ำพริกขี้กา ขนมจีนน้ำยาปลาช่อน-น้ำพริก รสชาติเข้มข้นแท้แบบไทยโบราณ “เฮ็ดอยู่ เฮ็ดกิน ถิ่นอีสาน” ฟังเสียงพิณเสียงแคนแดนอีสานม่วนหลาย ชิมอาหารอีสานอร่อยนัวรสแซ่บ เฮ็ดง่ายคักคัก แกงเปรอะ แกงหวาย สารพัดอ่อม แจ่วบอง ขนมจีนน้ำยาป่า ส้มตำ “แลหนังลุง กินพุงปลา โนราห์งาม” ชมศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ “รองแง็ง” หรอยจังฮู้!!! แกงปักษ์ใต้ แกงเหลือง คั้วกลิ้ง ข้าวยำปักษ์ใต้ ขนมจีนแกงไตปลา ฯ และขบวนแห่ยิ่งใหญ่วัฒนธรรม 4 ภาค

ร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิต ทำบุญถวายสังฆทาน สะเดาะเคราะห์ สืบชะตา บูชาเทียน ส่งสะตวง การดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจ ด้วยภูมิปัญญาหมอยาพื้นบ้าน

ชมละครสะท้อนวิถีชีวิต ที่นำเสนอเรื่องราววิถีเกษตรไทย พิเศษวันละ 1 รอบเท่านั้น ฟังเพลงสบายๆ ในสไตล์สวนเกษตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรียนรู้ไม่มีค่าใช้จ่าย เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการเกษตร ด้วยหลักสูตรอบรม ที่เข้มข้น จัดแน่นเนื้อหาสาระ ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าขององค์ความรู้ตัวจริง เสียงจริง อาทิ มหัศจรรย์พืชผักล้อยางแบบใหม่ ปุ๋ยอินทรีย์ใช้กับไม้ผล โดยปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ ปลูกผักหวานป่าสร้างรายได้งาม เทคนิคเลี้ยงกุ้งก้ามแดง มืออาชีพ ผักยกแค่ 7 วันทันกิน Solar Roof Top ผลิตไฟฟ้าใช้เองในบ้านเรือน ชิฟฟอนจากมันและแป้งเท้ายายม่อม เส้นบุกเพื่อสุขภาพ ภูมิปัญญาชาไผ่จืด การขยายพันธุ์ฟักทองและพันธุ์พืช เป็นต้น

เสวนาพันธุกรรมกับนานาความเชื่อ การเลือกปลูกไม้แต่ละชนิด ไม้ที่ควรปลูกประจำทิศ เช่น ไม้ประจำทิศตะวันออกที่ควรปลูกได้แก่ ต้นมะพร้าว ต้นสารถี ช่วยเสริมสร้างดวงชะตาให้แข็งแรงไม่มีเรื่องทุกร้อน มีความรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข ไม้มงคล เช่น ต้นวาสนาผู้ที่ปลูกมีโชคและวาสนาที่ดีเกิดความสุขสมหวัง และจำหน่ายพันธุ์ไม้

สุข สนุก กับกิจกรรมต่างๆ ชมพิพิธภัณฑ์ในราคาพิเศษ พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม และพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พร้อมรับชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ สนุกเพลินๆ ย้อนยุคกับเกมงานวัด ปาโป่ง ยิงปืนจุกน้ำปลา และการละเล่นพื้นบ้าน ฯลฯ

ช้อป ชิม สินค้าเกษตรคุณภาพ ต้นไม้ พันธุ์ไม้ อิ่มอร่อย อาหารท้องถิ่นต้นตำรับพื้นบ้าน 4 ภาค สด สะอาด ปลอดภัย

พิเศษ ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย (ผ้าไหม ผ้าไทย ผ้าฝ้าย ผ้าคราม ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ผ้าขาวม้า ฯลฯ) เข้าร่วมงาน กติการ่วมสนุก เพียงท่านถ่ายภาพตัวเองหรือผู้ที่แต่งกายด้วยผ้าไทยภายในงานนี้ แชร์และแบ่งปันกับเพื่อนๆ ทาง Facebook Instagram Line พร้อมติดแฮชแท็ก #มิวเซียมกษัตริย์เกษตร รับทันทีของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์ฯ มีจำนวนจำกัด

มาร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย 4 ภาค สร้างเสริมบุญบารมีเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ได้ที่งานมหกรรม “สืบทอดพระราชปณิธาน ด้วยพลังวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย” วันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงโรงพยาบาลการุญเวช ถนนพหลโยธิน นวนคร จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2529-2212-13 มือถือ 087-359-7171 , 094-649-2333 หรือคลิกดูรายละเอียดใน www.wisdomking.or.th และทาง facebook Instagram: wisdomkingfan Line ID: @ wisdomkingfan

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com