ประจวบฯจัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (มีคลิป)

ประจวบฯจัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

เมื่อเวลา 13.30 น.วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 นาย ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบฯ พร้อมด้วยนาย ธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ส่วนราชการ ประชาชน เยาวชน และ อปท. ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานนั้น เป็นการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำดอกไม้จันทน์ ที่ใช้สำหรับเป็นตัวแทนของจังหวัดประจวบฯ จึงได้เชิญชวนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน มาเข้ารับการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

เพื่อขยายเครือข่ายออกไปเป็นวิทยากรครู ข พร้อมทั้งขยายผลการจัดทำดอกไม้จันทน์ออกไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.ประจวบฯ และยังเป็นการให้ความรู้ ฝึกทักษะในการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อให้ประชาชนได้สามารถนำกลับไปต่อยอดสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนและตัวเองได้อย่างยั่งยืน โดยจังหวัดประจวบฯได้มีเป้าหมายในการจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดประจวบฯในทุกอำเภอ จำนวน 8 ช่อ และดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนอีก จำนวน 438,000 ดอก


นาย ทวี นริสศิกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ กล่าวว่า การฝึกอบรม ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมจากตัวแทน ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐเอกชน และประชาชน จิตอาสา จากทุกอำเภอและส่วนราชการต่างๆ รวม 200 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จังหวัด นครราชสีมา ในการสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ นอกจากนี้ยัง สามารถเข้ารับ การฝึกอบรมได้ทุกวัน ตามความสะดวกของพี่น้องประชาชนอีกด้วย


นิพล/ภาพ/ข่าว
6-6-60

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com