ทึ่ง ประทับทรง ใช้”ไม้กี”สื่อสาร แม่น

ทึ่ง ประทับทรง ใช้”ไม้กี”สื่อสาร แม่น


วันนี้ 8 มิถุนายน 2560 ที่มูลนิธิเทิดคุณธรรม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้มีพิธีประทับทรง ที่แปลกไปจากที่อื่น ซึ่งผู้ประทับทรงส่วนใหญ่จะสื่อสารกับผู้ที่มาสอบถามกิจการ การเป็นอยู่รวมไปถึงโชคลาภ โดยใช้คำพูดสื่อสารกันได้หลายภาษาเช่นเขียน เป็นภาษาไทย จีน และอังกฤษ และที่มูลนิธิฯแห่งนี้ผู้ประทับทรงต้องใช้ถึง 2 คน พร้อมทั้งมีผู้ชำนาญในการอ่านภาษาเขียนจากองค์เทพ และจะมีคนนั่งจดอีก 1 คน ขณะที่คนอ่านภาษาเขียนจากเทพ แล้วผู้นั่งเขียนก็จะนั่งจด ก่อนจะมีผู้ชำนาญภาษาแปลออกมาให้ ผู้คนที่เข้ามาถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ หรือโชคลาภ จากผู้ประทับทรง

โดยที่นี่จะใช้”ไม้กี”ในการสื่อสารกับผู้มาสอบถามองค์เทพ ซึ่งขณะเข้าประทับทรง”อรหัน จี้กง” เมื่อผู้ที่เข้ามาสอบถามทุกข์สุข องค์เทพ ก็จะให้ผู้ประทับทรงใช้”ไม้กี”เขียนเป็นภาษาจีนกลาง ไทย หรือภาษาอังกฤษโดยมีผู้นั่งจดคำเขียนแล้วจะมีคนแปลที่มีความชำนาญแปลออกมาเป็นภาษไทยหรือจีนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการทำนายทายทัก จากองค์เทพ ตอบได้ตรงแม่นยำมาก จึงทำให้มูลนิธิฯที่นี่มีผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่นับถือมาเชิญองค์เทพ ที่นี่ประทับทรง ชี้แนะทุกข์สุข และแก้ไขปัญหาที่ประสบ ที่คนๆนั้นต้องการทราบได้อย่างแม่นยำและตรงไปตรงมา ซึ่งทางมูลนิธิฯจะเปิดให้มีการประทับทรงอาทิตย์ละ 1 ครั้งเท่านั้น นอกจากจะมีกรณีพิเศษ จึงจะเชิญองค์เทพ ลงมาประทับทรงชี้แนะ แก้ไขปัญหาต่างๆให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้บรรเทา และมีกิจกรรมที่ดีขึ้น หรือจากหนักผ่อนให้เป็นเบา จึงมีผู้คนพากันนับถือพากันมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com