สุดทึ่งอดีตวิศวกรโยธา ออกแบบแปลงสวนเกษตรเป็นรูปหัวใจ ระลึกถึง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 (มีคลิป)

อ่างทอง 170660 สุดทึ่งอดีตวิศวกรโยธา ออกแบบแปลงสวนเกษตรเป็นรูปหัวใจ ระลึกถึง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่” ของในหลวงรัชกาลที่ 9

ผู้สื่อข่าว ได้รับข้อมูลจากผู้ติดตามว่า ได้พบเส้นรูปหัวใจอยู่บน Google Map บริเวณพื้นที่ของ ตำบล หนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง จึงได้ลงพื้นที่ดังกล่าว พบกับ นายสถิต วรรณามุข อายุ 58 ปี เกษตรกรชาวอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จึงได้พูดคุยและเปิด Google Map ให้คุณลุงดูรูปหัวใจ คุณลุงสถิตจึงได้เอาแบบแปลนที่ออกแบบไว้ในกระดาษมาให้ผู้สื่อข่าวข่าวดู คุณลุงสถิตเล่าให้ฟังว่า ก่อนจะมาเป็นเกษตรเดิมทำงานเป็นวิศวกรโยธา ทำงานมาแล้วกว่า 30 ปี ทั้งในและต่างประเทศ จึงมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และคำนวนค่าที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หลังจากลุงสถิตได้เกษียณตัวเองจากงานประจำแล้ว ได้ทำการเกษตร โดยยึดหลัก“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่” ของในหลวงรัชกาลที่ 9


และเพื่อเป็นแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านจึงได้มาออกแบบสวนเกษตรให้เป็นรูปหัวใจ บนพื้นที่กว่า 11 ไร่เศษ จำนวน 3 ชั้น โดย แต่ละชั้นจะมีความหมายไม่เหมือนกัน โดยภายในรูปหัวใจทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ชั้นต่อมาปลูกไม้ยืนต้น และรอบนอกรูปหัวใจจะตัดทำถนนให้นักท่องเที่ยวมาศึกษา“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่” แต่โดยรวมแล้วจะหมายถึง องค์ความรู้ ที่พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงได้พระราชทานให้เกษตรกร ใน ความรู้เรื่อง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่” ซึ่งคือหัวใจหลักของทำการเกษตร และ เรื่องของธรรมะที่จะนึกถึงการละซึ่งกิเลส จึงเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบสวนเกษตรในครั้งนี้
คุณลุงสถิต เล่าให้ฟังต่อว่า ตอนที่ออกแบบหากสามารถมองจากมุมสูงถ้าเห็นเป็นรูปหัวใจ ก็จะสามารถสร้างเป็นจุดเด่นเวลาที่ใครเข้ามาหาใน Google Map และจะได้เดินทางมาที่สวนได้ และในอนาคตจะปรับพื้นที่ให้เป็นแหล่งเที่ยวเชิงเกษตร และเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดอ่างทองต่อไป

สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง/089-6066364

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com