ศอ.บต. ตั้งหลักได้แล้ว พร้อมชี้แจงและให้มีการตรวจสอบทุกเรื่องที่สังคมตั้งข้อสงสัย

ศอ.บต. ตั้งหลักได้แล้ว พร้อมชี้แจงและให้มีการตรวจสอบทุกเรื่องที่สังคมตั้งข้อสงสัย

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับ ศอ.บต.ในขณะนี้ ซึ่งมี”สื่อ” และประชาชน ตั้งข้อสังเกตถึงโครงการต่างๆของ ศอ.บต. ซึ่งเป็นโครงการที่ผ่านมาแล้วกว่า 2 ปี ว่าเป็นโครงการที่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไปหรือไม่ เนื่องจากมีการพบว่า มีบางโครงการ ที่หลังการก่อสร้างและมอบให้กับ หน่วยงานในท้องถิ่นรับผิดชอบแล้ว ไม่ได้รับการดูแล ทำให้การใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า
เช่นโครงการสนามฟุตซอล ซึ่งเป็นโครงการ ที่ต้องการตอบสนองการเล่นกีฬาของเยาวชน ในพื้นที่ และมีการเรียกร้องจากหลายๆพื้นที่ให้มีสนามฟุตซอลสำหรับเยาวชน และ ศอ.บต. ได้ตอบสนองด้วยการทำโครงการ 1 ตำบล 1 สนาม เป็นงบประมาณกลางของ ศอ.บต. ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องมาแล้วหลายปี โดยมีการใช้งบประมาณ 179.3 ล้านบาท ในการสร้างสนามฟุตซอลจำนวน 198 สนาม เฉลี่ยการก่อสร้างสนามละ 1.160,000 บาท ยกเว้นโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลที่บ้านเกาะแลหนัง ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ที่ใช้งบประมาณ 5.3 ล้านบาท


หลังจากการมีการนำเสนอข่าวเรื่อง สนามฟุตซอลชำรุดเสียหาย และหลายสนามถูกปล่อยทิ้งร้าง ไม่มีการใช้งาน ศอ.บต. ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ ทำการสำรวจสนามทั้งหมด จนพบว่ามีสนามที่เสียหายจริง ตามที่ สื่อ นำเสนอ และประชาชนให้ข้อมูล จำนวน 20 สนาม เป็นการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง เพื่อจะได้มีการประสานกับ หน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งมีหน้าที่ในการ บำรุงรักษา เพื่อหาทางแก้ไข ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
สิ่งที่ สื่อ และคนส่วนหนึ่ง ที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว อาจจะไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนคือ โครงการสร้างสนามฟุตซอล ศอ.บต.ไม่มีหน้าที่ในการหาผู้ก่อสร้าง ศอ.บต.มีหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่เป็นเทศบาล และ อบต. โดย อบต.เป็นผู้หาผู้รับเหมาเอง ส่วนการเลือกพื้นที่ก่อสร้าง ได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาของ ศอ.บต.เป็นหน่วยงานพิจารณาคัดเลือก โดยขบวนการการมีส่วนร่วมของนายอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเห็นว่า ทุกชั้นตอน ศอ.บต. ได้ทำอย่างถูกต้อง
นายศุภณัฐ กล่าวอีกว่า ศอ.บต.เอง มีความเห็นห่วงในเรื่องของการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยการกำหนดสเปคงานก่อสร้างไว้ค่อนข้างละเอียด เช่นปูนซีเมนต์ต้องใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซึ่งได้มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก. ) แม้แต่ทราย ก็ต้องเป็นทรายน้ำจืด มีการกำหนดความละเอียด ของทราย ของหิน ของเหล็ก และวัสดุอื่นๆ ไว้ทั้งหมด


และ สิ่งที่ ศอ.บต.มีความหวังดี คือขอให้มีการซื้อวัสดุยางปูสนาม ที่ผลิตจากยางพารา เพื่อที่จะได้เป็นการช่วยเหลือเกตษรกรชาวสวนยาง และส่งเสริมให้มีการใช้ วัสดุที่ผลิตจากยางพารา ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งจากการ สรุปผลเสียหายของ 20 สนาม จากการตรวจสอบ พบว่าความเสียหายมีลักษณะที่คล้ายกันทั้งหมด คือ พื้นยางหลุดล่อน การปูพื้นที่มีรอบต่อ สีหลุดลอก ซึ่ง พอจะสรุปได้ว่า สาเหตุมาจากการที่ สนามฟุตซอล เป็นสนามกีฬาในร่ม ซึ่งต้องมีส่วนประกอบที่เป็นหลังคา เมื่อไม่มีหลังคา สนามที่สร้างจึงถูกแดด ถูกฝน ทำให้แผ่นยางหลุดล่อน โค้งงอ และ สีที่ทาก็หลุดลอก ดังนั้นความเสียหายบางส่วนที่เกิดขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องของความ”โปร่งใส” ในการใช้งบประมาณ แต่เป็นเรื่องของไม่มีการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง จากส่วนที่รับผิดชอบ ซึ่งต้องมีการพูดคุยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขต่อไป


นายศุภณัฐ ยังกล่าวอีกว่า ศอ.บต. ต้องขอบคุณ สื่อ และ ประชาชนในพื้นที่ ในการช่วยกันตั้งข้อสังเกตของการใช้งบประมาณของ ศอ.บต.และการแจ้งให้ทราบถึง ปัญหาของ สนามฟุตซอล ที่ชำรุดและมีปัญหา เช่นไปสร้างในจุดที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ซึ่งพบว่ามีบ้างแต่ไม่กี่แห่ง แต่ส่วนใหญ่สนามที่สร้างมีเยาวชนใช้ประโยชน์ในการเล่นกีฬาฟุตซอล อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องกลับไปคิด ในการก่อสร้างสนามต่อไปต้องไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้น และสนามที่มีอยู่แล้ว จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
สิ่งที่น่ายินดี คือ นอกจาก”สื่อ” และประชาชนในพื้นที่ ได้ช่วยกันเป็น หูเป็นตา แจ้งข่าวความเสียหายให้ ศอ.บต.ได้รับทราบแล้ว ยังมี องค์กรอิสระ เช่น ปปช.จังหวัด ในพื้นที่ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และขอรายละเอียดจาก ศอ.บต. ในโครงการต่างๆ รวมทั้ง สนามฟุตซอล ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี และ ศอ.บต.เอง มีความพร้อม ในการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ทุกโครงการ เพราะจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่า โครงการต่างๆ ของ ศอ.บต. มีความโปร่งใส หรือไม่

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com