เพาะเห็ดนางฟ้า(ภูฐาน)เห็ดนางรมฮังการีตามรอยพ่อหลวง (ชมคลิปคลิกๆ)

เพาะเห็ดนางฟ้า(ภูฐาน)เห็ดนางรมฮังการีตามรอยพ่อหลวง

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่บ้านเลขที่ 54/1 บ้านกล้วย หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการ 9101 การเพาะเห็ดถุง เห็ดอินทรีย์เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามรอยพ่อหลวง มีการเพาะ 1. เห็ดนางฟ้า(ภูฐาน) (เหมาะทำยำเห็ด ทำแหนมเห็ด) 2.เห็ดนางรมฮังการี (เหมาะทำต้มยำ แกงเรียง ) 3.เห็ดขอน (เหมาะทำลาบเห็ด แกงเรียง) 4. เห็ดกระด้าง (เหมาะทำซุปเห็ด ยำสไบนางเห็ด) โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาราชาภูมิพล อดุลยเดช เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมี นางศศิชา ขันอาษา อายุ 34 ปี เป็นประธานรวมกลุ่ม มีสมาชิก จำนวน 10 คน มี นายนนทวัฒน์ อินทนู อายุ 35 ปี เป็นผู้ช่วยและมีเครือข่ายกว่า 20 เครือข่าย ขั้นตอนการเพาะเห็ด (เห็ดนางฟ้า(ภูฐาน)และเห็ดนางรมฮังการี )มีดังนี้


– หมักขี้เลื่อย 1คันรถสิบล้อ หรือ 15 ตัน ใช้อัตราส่วน / น้ำ1,000 ลิตร โดยหมักทิ้งไว้ 1 อาทิตย์พอน้ำยา อีเอมซึมเข้าขี้เลื่อยนำมาผสมกับส่วนผสม 1.ขี้เลื่อย 150 ก.ก. /รำ 12 ก.ก. 2.ปูนขาว 1 ก.ก. 1/2 3.ภูไมท์ 1 ก.ก.(หินเบาส่วนผสมเชื้อเห็ด ) 4.หินฟอสเฟต 1/2 ก.ก. / ขี้เลื้อย 150 ก.ก. นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่เครื่องปั่น
– เสร็จแล้วนำมาอัดใส่ถุง จากนั้นนำไปนึ่ง ฆ่าเชื้อ ปล่อยให้ก้อนเห็ดเย็น เสร็จแล้วเทหัวเชื้อเห็ดลงในถุงแล้วนำไปเก็บเรียงไว้ในห้องบ่มเชื้อเป็นเวลา 28 วัน หลังจากนั้นนำเข้าโรงเลือนเปิดดอกและรดน้ำ 4 -5 วัน โดยรดน้ำเช้า – กลางวัน- เย็น ตามแต่สภาพอากาศ ถ้าอากาศร้อนก็จะรดเพิ่ม เป็น 4 เวลา ถ้าดอกเห็ดบานต้องเก็บเห็ดให้หมดก่อนที่จะรดน้ำ เมื่อเก็บดอกเห็ดหมดแล้ว ก็งดรดน้ำ 3 วันทำความสะอาดปากถุงโดยใช้น้ำยาเช็ดฆ่าเชื้อ ก่อนรดน้ำต่อ แล้วเห็ดจะบานและเก็บอีกรอบหมุนเวียนไปการเก็บเห็ด หนึ่ง อาทิตย์ เก็บ 5 วัน หยุด 2 วัน เก็บได้วันละ 70 -100 กิโลกรัม


– ราคาขายเห็ดเชื้อ 1. ก้อน เชื้อเห็ดที่พร้อมจะออกดอกขายก้อนละ 8 บาท 2. ดอกเห็ด
– ขายส่งให้แม่ค้าตลาดสด กก.ละ40- 50 บาท นำไปขายตามตลาดนัด ก.ก.ละ 60 บาท
– ขายตามตลาดนัด ก.ก.ละ 60 บาท 3. ถ้าขายส่งขึ้นห้างเป็นแพ็ค ๆละ 200 กรัม หรือ 2 ขีด ราคา 32 บาท ถ้าเป็นกิโลกรัมละ 160 บาท ตอนนี้มีเห็ดนางฟ้า(ภูฐาน) กับ เห็ดนางรมฮังการี ที่ส่งห้าง เดอะมอล และพารากอล ไม่พอส่งห้างฯ พ่อค้าแม่ค้าไม่พอจำหน่ายให้ ส่วนตลาดนัดไม่ได้ขายแล้วเพราะต้องมาเร่งผลิตเพิ่ม

นางสาวศศิชา ขันอาษา และ นายนนทวัฒน์ อินทนู สองสามีภรรยา กล่าวว่า ได้สร้างโรงเลี้ยงเห็ดขนาดเล็ก จำนวน สี่โรงแล้ว มี โดยใช้วัสดุที่หาง่าย เป็นโรงเลี้ยงแบบฉีดพ่นน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นทำให้เห็ดเจริญเติบโตเร็ว โดยที่บ้านมีเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี เห็ด ขอน เห็ด กระด้าง จนกระทั่งเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประชาชนทั่วไปสนใจสามารถเข้ามาศึกษาการเลี้ยงเห็ดได้ ทั้งนี้สิ่งที่เราทำอยู่คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตามคำสอนของพ่อ โดยพวกเราจะทำให้หนักขึ้นไปอีก เพื่อสนองคุณของพระองค์ท่าน สิ่งที่พระองค์ได้สั่งสอน ให้ลูกของท่านได้ทำ ในเรื่องของความพอเพียงจนกว่าชีวิตของเราจะสิ้นลม

อุดมศักดิ์ เหล็กคำ ภาพ
มนสิชา คล้ายแก้ว ข่าว