หนุ่มป่าพะยอม จ.พัทลุง เพาะด้วงสาคูขาย สร้างรายได้เดือนละกว่า 2 หมื่นบาท ด้านสำนักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุนงบประมาณ ขยายผลสู่ชุมชน

หนุ่มป่าพะยอม จ.พัทลุง เพาะด้วงสาคูขาย สร้างรายได้เดือนละกว่า 2 หมื่นบาท ด้านสำนักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุนงบประมาณ ขยายผลสู่ชุมชน

นายวิษรุต ไหมชู อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12 ม.7 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง กล่าวว่า หลังจากที่ตนเองได้ลาออกจากพนักงานบริษัท มาช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานที่บ้าน
มีความสนใจที่จะเลี้ยงด้วงสาคูเป็นอาชีพเสริม จึงได้ศึกษาหาความรู้จากทางอินเตอร์เน็ต และ
ไปศึกษาเรียนรู้จากเกษตรกรทั่วไป โดยเริ่มทดลองเลี้ยงด้วงสาคูเมื่อปี 2558 ใช้ล้อยางรถยนต์ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ต่อมาได้ทดลองเลี้ยงกับกะละมัง ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงได้ขยายจำนวนการเลี้ยงมาเรื่อย ๆ จนถึงขณะนี้ เลี้ยงด้วงสาคูประมาณ 800 กะละมัง
นายวิษรุต กล่าวถึง การเลี้ยงด้วงสาคู ว่า ได้สร้างโรงเรือนขนาด 15 คูณ 17 เมตร
กั้นด้วยตาข่ายเพื่อป้องกันแมลงวันลาย จากนั้นนำต้นสาคูมาบดใส่กะละมัง ผสมกับอาหารปลาและใส่น้ำ ใส่ด้วงงวงพ่อ-แม่พันธุ์ 9 -10 ตัว ปล่อยไว้จะเริ่มมีตัวด้วงสาคู และเมื่อครบ 15 วัน


เก็บแม่พันธุ์ออก พร้อมกับใส่ใส้สาคูเพิ่มเติม และเอากาบมะพร้าวปิดด้านบนทิ้งไว้ 15 วัน จะได้ด้วงสาคูขนาดพอเหมาะที่จะส่งขาย โดย 1 กะละมัง เก็บด้วงสาคูได้ 1 กิโลกรัม ขณะนี้ราคา
ขายส่งกิโลกรัมละ 200 บาท จะส่งขายให้กับพ่อค้าแมลงทอดใน จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ใน 1 สัปดาห์สามารถจับตัวด้วงสาคู ขายได้ประมาณ 30 กิโลกรัม หรือ ประมาณ 6 พันบาท และใน 1 เดือน ตนจะมีรายได้จากการขายด้วงสาคู 18,000- 20,000 บาท
ล่าสุด ในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรยั่งยืน จำนวนเงิน 91,200 บาท จึงได้นำมาต่อยอดขยายผลโครงการฯ โดยรวบรวมสมาชิกในชุมชน 14 ราย มาเลี้ยงด้วงสาคู เป็นอาชีพเสริม ขายผลผลิตไปแล้ว 1 รุ่น สำหรับผู้สนใจ จะศึกษาดูงาน สอบถามได้ที่
081-418-6911

 

…………………………………………………………..