เตรียมพบงาน”วัตศิลป์ของคนรุ่นใหม่”ที่ผสมผสานภูมิปัญญา”ภาคเหนือ”กับความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดเป็นผลงานที่สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชนของภาคเหนือ

เตรียมพบงาน”วัตศิลป์ของคนรุ่นใหม่”ที่ผสมผสานภูมิปัญญา”ภาคเหนือ”กับความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดเป็นผลงานที่สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชนของภาคเหนือ

 

พบกับพวกเขาและคู่มือที่จะเป็นการจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่มีใจรักงานศิลป์ เป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจบริการและท่องเที่ยวของภาคเหนือ (Travel Tech & Start up Business in Services) ได้มีโอกาสเชื่อมโยงทางการตลาด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไอเดียซึ่งกันและกัน เกิดเป็น “ชุมชนแห่งแรงบันดาลใจ” ที่เข้มแข็งและสามารถแข่งขันในตลาดได้ (Local Strong) ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวอยากออกไปสัมผัส ลงมือทำด้วยตัวเอง มีประสบการณ์ร่วมกับคนในชุมชน เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนและมีความสุขอย่างพอเพียง

 

ที่นี่ที่เดียว “หมู่บ้านภาคเหนือ งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย” 17-21มค61 เวลา 12.00-22.00น ณ สวนลุมพินี กทม

มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจด้วยกันนะคะ
“แอ๋วเหนือครั้งใหม่….ไม่เหมือนเดิม”

 

ประพัฒน์ บวรภโรทัย
รายงาน
086-5336136