ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบรวงสรวง ดวงพระวิญญาณและบำเพ็ญกุศล อุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบรวงสรวง ดวงพระวิญญาณและบำเพ็ญกุศล อุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

พร้อมฟังเสวนาถึงพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และชมการแสดงหลวง ตามแบบฉบับกรุงธนบุรีที่ถูกลืมเลือน
ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ.วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน ๑๐๐รูป
ประสานกิจกรรม:ธีรนันท์ ช่วงพิชิต
โทร:๐๘๑-๕๖๑-๒๘๗๗ ๐๒-๔๗๒-๗๗๕๔
Facebook รฎภธนบุรี ๒๕๐+
Id line:๒๕๐+
https://www.facebook.com/navyonn/posts/1674058765991938