“บิ๊กอู๋” ตรวจเยี่ยม”ยุวแรงงาน” ปลึ้ม เยาวชนแห่สมัครทำงานช่วงปิดเทอมกว่า 2.5 หมื่นคน

 

รมว.แรงงานตรวจเยี่ยม “ยุวแรงงาน ” ปลึ้มเยาวชนแห่สมัครทำงานช่วงปิดเทอมกว่า 2.5 หมื่นคน ในสถานประกอบการกว่า 700 แห่ง เผย รู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัด เตรียมพื้นฐานการทำงาน เพิ่มทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมได้รับใบรับรองจากกระทรวงแรงงานและสถานประกอบการ

 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน ณ บริเวณ ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ตรวจเยี่ยมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยุวแรงงานในสถานประกอบการ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) ร้าน Bar B Q Plaza 2) ร้าน Pizza Company 3) ร้าน Chabuton Ramen 4) ร้าน Yoshinoya 5) ร้าน Sizzler และ 6) ร้าน Swensens โดยคุณจารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคล บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด และยุวแรงงานที่เข้าฝึกงานร้าน Chabuton Ramen และร้าน Yoshinoya ที่เข้าร่วมโครงการร่วมต้อนรับ โดยมียุวแรงงานจำนวนกว่า 160 คน

โดยกล่าวว่า จากการที่กระทรวงแรงงานได้เตรียมตำแหน่งงานไว้ว่างไว้กว่า 30,000 อัตราทั่วประเทศ ให้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน ได้มีเยาวชนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 25,000 คน เข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการช่วงปิดเทอมประมาณ 700 แห่ง ซึ่งผู้ประกอบการจะมีเบี้ยเลี้ยงรวมทั้งสวัสดิการให้ เช่น อาหารจำนวน 2 มื้อ เป็นต้น รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ การมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ส่วนค่าตอบแทนที่ได้รับจะได้ไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ 40 บาท ซึ่งสถานประกอบการบางแห่งจะให้ค่าตอบแทนถึง 84 บาทต่อชั่วโมงการทำงาน โดยนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า 300 กว่าบาทต่อวัน นอกจากนี้ ยังได้รู้คุณค่าของเงินและรู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัด รวมทั้งเสริมสร้างวินัยในการออมอีกด้วย

“ยุวแรงงานในแต่ละสถานประกอบการจะมีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงาน และกระทรวงแรงงานจะร่วมกับสถานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากมีความประพฤติดี ทำงานดีจะได้รับใบประกาศรับรองจากสถานประกอบการและกระทรวงแรงงาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสามารถเพิ่มทักษะชีวิตในโลกของการทำงานให้แก่นักเรียน นักศึกษาก่อนที่เข้าสู่ระบบตลาดแรงงานต่อไป” พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวในท้ายสุด

สำหรับโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายที่จะส่งเสริมการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน เป็นการทำงานในรูปแบบประชารัฐ ที่มีการบูรณาการระหว่างกระทรวงแรงงานกับภาคเอกชนและสถานศึกษา อันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานจริง มีรายได้ระหว่างเรียน จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสม สามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต