ศูนย์วิทยุปทุมธานี จัดโครงการอบรมทบทวนเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสารและกฏหมายจราจรและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (มีคลิป)

 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น. ศูนย์วิทยุปทุมธานี เลขที่ 114 ซอยรังสิต-นครนายก 33 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการอบรมทบทวนเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสารและกฏหมายจราจรและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีว่าที่ร้อยตรีชำนาญ สุขเกษม ประธานศูนย์วิทยุปทุมธานี พร้อมด้วย นอ.เชษฐพงษ์ จารุสิงห์ หัวหน้าชุดโครงการมวลชนสัมพันธุ์ กอ.รมน.ปทุมธานี ประธานในพิธี, นอ.มนตรี อารยวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.ปทุมธานี, คณะแพทย์ธรรมศาสตร์ และผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 350 นาย

ด้านว่าที่ร้อยตรีชำนาญ สุขเกษม ประธานศูนย์วิทยุปทุมธานี ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่าการอบรมในครั้งนี้ได้ให้กองตำรวจสื่อสารมาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องกฏหมายการใช้วิทยุสื่อสาร และการปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับอุบัติเหตุบนถนน โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา โพธิ์หลวง หัวหน้าหน่วยกู้ชีพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ภ.ประตูน้ำจุฬาได้มาให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร เพื่อให้สมาชิกที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ได้รับความรู้เพิ่มเติมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง หลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ว่าที่ร้อยตรีชำนาญ สุขเกษม ประธานศูนย์วิทยุปทุมธานี ได้มอบวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวสมาชิกศูนย์วิทยุปทุมธานี จากนั้นก็ได้ร่วมเลี้ยงสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกันในครั้งนี้

 

 

ประภาพรรณ ขาวขำ ผู้สื่อข่าวปทุมธานีรายงาน