โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน และ โครงการปณิธานความดี ( จิตอาสา ) พัฒนาชุมชน และ กลุ่มคนอาสาปล่อยพันธ์ปลาเทิดพระเกียรติ (มีคลิป)

 

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน และ โครงการปณิธานความดี ( จิตอาสา ) พัฒนาชุมชน และ กลุ่มคนอาสาปล่อยพันธ์ปลาเทิดพระเกียรติ ณ.อ่างหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง บริเวนสนามแข่งรถ โมโตครอส อบต.ปลวกแดง ( หมู่บ้านปราบ ) โดยมี นายสาคร อาจรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดงเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีโครงการรวมสองโครงการในวันที่ 5 มีนาคม 2560 เมื่อเวลา 09.30 น.การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปให้ได้รู้จักรับ รู้จักให้ ต่อชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันอนุรักษ์พันธ์ปลาและปล่อยพันธ์ปลา บางชนิดที่กำลังสูญพันธ์โดยการสร้างซั้งปลาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและให้ปลาได้หลบภัย พร้อมทั้งร่วมใจกันปรับภูมิทัศน์ให้ดูสะอาดและสวยงามตามเดิมในการเก็บขยะที่ประชาชนเข้ามาตกปลาและมาอาศัยพักพิงได้ทิ้งไว้มากมาย โดยขาดจิตสำนึกที่ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันนี้จึงมีกลุ่มคนจิตอาสาจำนวนมากเข้าร่วมทำกิจกรรมอย่างตั้งใจมีดังนี้

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม กลุ่มปลวกแดงชุมชนน่าอยู่ ( กลุ่มเพื่อนปลวกแดง ) กลุ่มปลวกแดงซิตี้ กลุ่มโตโยต้า พาอินเลี่ยน สะพานสี่ กลุ่มคนรักตกปลาปลวกแดง พิชชิ่ง กลุ่มคนพลัดถิ่น กลุ่มรถไทตัน แต่งซิ่ง กลุ่มประมงเรือเล็ก เก้ายอด หาด พีเอ็มวาย ระยอง กลุ่มไทยแลนโดรนจิอาสา มูลนิธิกู้ภัย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง อปพร.อบต.ปลวกแดง ขมรมคนไทยใจดี กลุ่ม bowin rider clup generation 2 / 2015 และกระทรวงคมนาคม ( บ่อวิน ) ชรบ.ชุดลาดตระเวนเคลื่อนที่เร็ว กรมการปกครอง อ.ปลวกแดง จ.ยอง พร้อมกันนี้นายสาคร อาจรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดงฯได้กล่าวขอบคุณจิตอาสาที่มาร่วมงานและร่วมทำภาระกิจทำซั้งปลาเก็บขยะเป็นจำนวนมากทั้งที่อยู่อาศัยในตัว อ.ปลวกแดงฯและที่มาจากจังหวัดชลบุรี ( บ่อวิน ) และใกล้เคียงจนแล้วเสร็จทำให้บริเวณอ่างหนองปลาไหลวันนี้ มีสภาพที่สวยงามและหวังว่าโอกาศหน้าจะได้รับความร่วมมืออีกหากยังมีประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะ ได้รับความมือจาก จนท.อบต.ปลวกแดงทุกฝ่ายที่คอยต้อนรับคณะจิตอาสาทั้งนี้นายกสาครฯยังได้นำไอศครีมมาเลี้ยงฟรีพร้อมทั้งมีผู้ใจบุญได้นำอาหารมาเลี้ยงแก่จิตอาสาหลายรายการ ท่านนายกสาคร อาจรักษา ( นายก อบต.ปลวกแดง ) ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ.โอกาสนี้ด้วยจากใจจริง เกียรติศักดิ์ โสภา

ข่าว/ภาพ:สุวิทย์. ภักดี รายงานจากจังหวัดระยอง