จ.ลำพูนเชิญชวน นักท่องเที่ยวร่วมงาน แต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง และงานสืบสานตำนานผ้าฝ้ายงามหนองเงือก(มีคลิป)

<<< ลำพูน >>>
จ.ลำพูนเชิญชวน นักท่องเที่ยวร่วมงาน แต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง และงานสืบสานตำนานผ้าฝ้ายงามหนองเงือก ที่ ต.แม่แรง อ.ป่าซาง

จังหวัดลำพูนเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมโครงการวิถีไทย วิถีลำพูน โดยเยี่ยมชม วิถีชีวิตชาวยอง พร้อมกับ เลือกชม , เลือกซื้อ ผ้าฝ้ายป่าซาง ในงานงานสืบสานตำนานผ้าฝ้ายงามหนองเงือก 31 มี. ค. – 3 เม. ย. 2560 และงานแต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง 7 – 11 เม.ย. 2560
วันนี้ ( 17 มีนาคม 2560 ) ที่ หน้าวัดดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดการแถลงข่าว งานแต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง และงานสืบสานตำนานผ้าฝ้ายงามหนองเงือก โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในงานแถลงข่าว มีนายประทีป การมิตรี นายอำเภอป่าซาง,นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง,ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน,นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมแถลงข่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า หมู่บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นหมู่บ้านผ้าฝ้ายทอมืออีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูนที่มีการทอผ้าฝ้ายทอมือสืบทอดมาแต่อดีตเป็นเวลาช้านานแล้ว ซึ่งชาวบ้านดอนหลวงได้สืบเชื้อสายมาจากชาวเมืองยอง รัฐฉานของพม่า ซึ่งได้สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์ของชาวไทยยองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน


นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง กล่าวว่า เทศบาลตำบลแม่แรง ได้เตรียมจัดงาน แต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 15 และงานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 11 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นบ้านโดยเฉพาะผ้าฝ้าย ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนชาวลำพูน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยงานสืบสานตำนานผ้าฝ้ายงามหนองเงือกจะจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2560 ในงานจะมีการเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ การเดินแบบแฟชั่นผ้าฝ้าย การแสดงของศิลปะล้านนา ส่วนงานแต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวงจะจัดขึ้นในวันที่ 7 – 11 เมษายน 2560 ในงานจะมี การเปิดร้านจำหน่ายสินค้า นิทรรศการ ผ่อเฮือนเจินกอยตูบน้อยฅุนยอง การสาธิตวิถีชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา
เทศบาลตำบลแม่แรง จึงขอเชิญเที่ยวงาน แต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 15 และงานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 11 ณ บ้านดอนหลวงและบ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่แรง โทรศัพท์หมายเลข 0-5355-6732 – 3 ในวัน และ เวลาราชการ

/////////////////////////////

สมเพชร ฤาชา รายงาน
*********************