น้ำยวมแห้งขอด ชาวบ้าน หวั่นไม่มีน้ำกินน้ำใช้ (มีคลิป)

ข่าวแม่สะเรียง วันที่  21 มีนาคม  2560
น้ำยวมแห้งขอด ชาวบ้าน หวั่นไม่มีน้ำกินน้ำใช้  เจ้าหน้าที่ระบุ บริหารจัดการได้ มั่นใจมีน้ำกินน้ำใช้ทั่วถึงและเพียงพอฤดูแล้งนี้ แม้สถานการณ์น้ำจะน้อย

จากกรณีที่ ราษฏรชาวอำเภอแม่สะเรียง ตื่นตระหนกกับภาพที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียล และ ทั้งที่เดินทางไปเห็นสภาพน้ำยวม บริเวณ ฝายน้ำล้นลำน้ำยวม  หน่วยส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 น้ำยวม โครงการชลประทาน ต.บ้านกาศอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  ซึ่งหน้าฝายมีสภาพน้ำแห้งขอด เห็นเป็นเนินทรายบริเวณกว้าง ไม่มีน้ำไหลผ่านหน้าฝายแต่อย่างใด สร้างความตื่นตระหนก ตกใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอใกล้เคียงที่ต้องอาศัยลำน้ำยวมในการกินและใช้ และ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่หน่วยส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 น้ำยวม ระบุว่า น้ำไม่มีผ่านหน้าฝ่าย เพราะต้องดึงเข้าระบบคลองส่งน้ำ น้ำยังคงพอใช้ในฤดูกาลนี้ เนื่องจากได้มีการวางระบบบริหารจัดการในการแบ่งปันน้ำได้อย่างลงตัว แต่ในอนาคตก็น่าเป็นห่วงว่าสถานการณ์น้ำจะน้อยกว่านี้หรือไม่ เพราะจากสถิติ 3 ปีที่ผ่านมาปริมาณน้ำน้อยกว่าเกณฑ์


นายวิโรจน์  มาเทียน  หัวหน้าฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ได้นำสื่อมวลชนดูพื้นที่บริเวณฝายน้ำล้นที่แห้งขอด ไม่มีน้ำผ่านหน้าฝาย  และ  บริเวณปากคลองส่งน้ำที่ทำการดันน้ำเข้าสู่ระบบ  ซึ่งปีนี้ยอมรับว่าปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย แต่ ยังมีปริมาณน้ำที่ยังสามารถส่งให้ในพื้นที่การเกษตรใช้ได้อย่างพอเพียงในฤดูกาลนี้ทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่ง ในส่วนของระบบการประปาก็มีการกั้นกักเก็บน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาที่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ และ ในส่วนของพื้นที่การเกษตรก็มีการบริหารจัดการเรื่องน้ำได้อย่างลงตัวโดยแบ่งรอบเวรการใช้น้ำ เป็น 3 โซน ๆละ 3 วัน ให้กับประชาชนในพื้นที่การเกษตรลุ่มน้ำยวม  13 หมู่บ้าน 3 ตำบล พื้นที่การเกษตร 7,579 ไร่  ในปริมาณ 1 แสนห้าหมื่นลูกบาศก์เมตร/วัน  จึง  เชื่อมั่้นว่า ในฤดูแล้งนี้จะมีน้ำเพียงพอกับความต้องการใช้น้ำของประชาชนอย่างแน่นอน เพราะพื้นที่พืชสวนบางส่วนเกษตรกรก็ได้มีการทยอยเก็บผลผลิตไปบ้างแล้ว จึงได้ขอฝากประชาสัมพันธ์ ถึงพี่น้องประชาชนในอำเภอแม่สะเรียงไม่ต้องตื่นตระหนก หรือ  วิตกกังวลกรณีกลัวจะไม่มีน้ำใช้ เพราะทางเจ้าหน้าที่ได้ประเมินสถานการณ์น้ำและจัดการบริหารเรื่องการส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรและเชื่อมั่นว่ามีน้ำใช้ โดยไม่ได้ขาดน้ำแน่นอน นายวิโรจน์ กล่าวยืนยันไว้กับสื่อมวลชน

สุกัลยา  บัวงาม  รายงาน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  081-9503127