อภิรัฐ กุนกันไชย รองประธานมูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบ ใบประกาศเกียรติคุณให้กับ คุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา CEO บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน )

อภิรัฐ กุนกันไชย รองประธานมูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบ ใบประกาศเกียรติคุณให้กับ คุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา CEO บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน ) ที่ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้า ในการดูแลของทางมูลนิธิฯ ที่สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 2