โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจ (มีคลิป)

โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจ

เมื่อวันที่(23 มี.ค. 60) ที่ผ่านมาเวลา 10.00 น. ท่านชาติชาย  โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำผิด (กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน) โดยมีท่านวรสิทธิ์ อภิชาตโชติ รองอธิบดีฯ,ท่านสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาฯภาค7, พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.ภ.7,ท่านจันทรทัต สิทธิกำจร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงนครปฐม,ท่านสุนทร ศันติวิชยะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม,ท่านสุมาลี  รอดบางยางและคณะผู้พิพากษาสมทบฯ,พล.ต.ต.สมเกียรติ  แสงสินศร รอง ผบช.ภ.7,พล.ต.ต.อัคราเดช  พิมลศรี ผบก.ศฝร.ภ.7,พล.ต.ต.สุพัฒน์ เชยชิด ผบก.อก.ภ.7,แขกผู้มีเกียรติ,ท่านผู้ปกครองเด็กและเยาวชน,ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.7 รวมทั้งคณะครูฝึกและครูอาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ภ.7 อ.เมือง จังหวัดนครปฐม


โกสินธ์  จินาอ่อน รายงาน