จ.ฉะเชิงเทรา จัดพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ (มีคลิป)

จ.ฉะเชิงเทรา จัดพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

วันนี้ (31 มี.ค.60) ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กองพลทหารราบที่ 11 นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” พร้อมด้วย นางมารยาท ตังคณานุกูลชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และ ประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียน(เครื่องทองน้อย) วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายมาลัยพระกร ต่อจากนั้นกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อพระองค์ท่าน


พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศและประชาชนเป็นลันพ้นสุดที่จะพรรณนาได้ เมืองเสด็จขึ้นเถิงถวัลย์ราชสมบัตินั้น บ้านเมืองเริ่มเผชิญปัญหาด้านสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศในยุโรปและอเมริกา แต่ด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมลึกซึ่ง ได้ทรงผ่อนปรนมิให้กระทบกระเทือนทั้งผลประโยชน์ของประเทศ และสัมพันธ์ไมตรีระหว่างกัน นโยบายหลักนี้เป็นแนวทางที่พระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลต่อมาทรงยึดถือและเจริญรอยตาม เป็นผลให้ชาติไทยคงความเป็นเอกราชอยู่ได้ตราบจนปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจของประเทศในรัฐสมัยมั่งคั่งมั่นคงยิ่งกว่ายุคใดๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ทรงทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวี ได้มีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศอย่างกว้างขวาง รายได้หลั่งไหลเข้ามาเป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดินเต็มที่ข้าราชการได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรก

ทางด้านศาสนาทรงบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราที่สร้างมาแล้วแต่ต้นรัชกาลที่1 และร่วงโรยไปตรมกาลเวลา พระอารามใหม่ที่มีลักษณะศิลปกรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีอยู่มากกว่า 30 พระอารามล้วนงดงามวิจิตร เป็นศรีสง่าแก่พระนคร อีกทั้งยังกำหนดให้ศึกษาพระเปรียญนักธรรมสอบ เพื่อสิ่งเสริมให้มีพระเถระที่ทรงคุณวุฒิสูง ประดับเป็นอาภรณ์แก่งประบวรพุทธศาสนา ด้านยาเสพติดทรงทำลายฝิ่น ซึ่งเป็นยาเสพติดร้ายแรงในสมัยนั้นให้หมดไปจากประเทศ เพื่อป้องกันพสกนิกรให้รอดพันจากความหายนะ อันเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติไทย น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยแผ่นดินล้นพ้นสุดที่จะคณานับ ได้พระราชทานเสรีภาพให้หมู่พระบรมราชวงศ์ มุขอำมาตย์ ข้าราชการเลือกสรรอัญเชิญผู้ที่เหมาะสมสืบราชสัตติวงศ์ต่อไป

สำฤทธ์ิ ล้ำเลิศ รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com/