สืบทอดพระราชปณิธานอนุรักษ์พันธุกรรม “…รักทรัพยากร รักชาติ รักแผ่นดิน…”

สืบทอดพระราชปณิธานอนุรักษ์พันธุกรรม “…รักทรัพยากร รักชาติ รักแผ่นดิน…”

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กำหนดจัดงานมหกรรม “ 62 พรรษา เจ้าฟ้ากุมารี อนุรักษ์พันธุกรรม เพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560 จะทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น.

นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “เพื่อสืบทอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้คนไทยตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของพันธุกรรม และร่วมสืบทอดพระราชปณิธาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการเรียนรู้ความมหัศจรรย์ของพันธุกรรมพืชกว่า 500 ชนิด และพันธุกรรมสัตว์ พร้อมปรับโฉม “พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้พันธุกรรมอย่างสมสมัยเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากฐานเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืชและพันธุกรรมสัตว์ อาทิ พืชผักสมุนไพรอาหารพื้นบ้าน เมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน เรียนรู้วิชาของแผ่นที่ไม่ควรพลาดในงานนี้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ และเกษตรกรตัวจริงเสียงจริง พร้อมทั้งร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามทำบุญ สงกรานต์ปีใหม่ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก่อนใครได้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตลอดงาน”

กิจกรรมเด่นภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการและองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม นิทรรศการองค์ความรู้จากหน่วยงานและโรงเรียนอนุรักษ์พันธุกรรม พบความมหัศจรรย์ของพันธุกรรมที่หลากหลาย สารพัดประโยชน์ สารพัดเรื่อง ที่เป็นทั้งอาหาร ขนม สมุนไพร เครื่องใช้ในครัวเรือน ของเล่น พันธุ์พืชแปลกหายาก มหัศจรรย์พันธุ์ปาล์ม มหัศจรรย์จากพันธุกรรมพืช เช่น ผักพื้นบ้าน พันธุ์ไม้หอม และนิทรรศการองค์ความรู้จากโรงเรียนอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) กว่า 20 โรงเรียน

เรียนรู้วิชาของแผ่นที่ไม่ควรพลาด “การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน (เก็บเอง ปลูกเอง)” โดยคุณโจน จันได ซึ่งเคยได้กล่าวไว้ว่า “เมล็ดพันธุ์คืออาหาร อาหารคือชีวิต ไม่มีอาหารก็ไม่มีชีวิต เมล็ดพันธุ์จึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างแยกกันไม่ได้ หากเมล็ดพันธุ์หายไป ชีวิตเราก็จะแย่ลง” มาเรียนรู้การเก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านจากคุณโจน จันได หลักสูตร “ปลูกไม้ผลทนแล้ง” เผยเทคนิคโดยอาจารย์ไพบูลย์ ชูเอียด เกษตรกรตัวจริง ผู้ปลูกมะยงชิด และพัฒนาสายพันธุ์จนสามารถขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าส่งออกได้ หลักสูตร “การจัดการ ถั่วลิสงพืชน้ำน้อย” โดยอาจารย์ดร.ทิวากร เหล่าลือชา หรือเจ้าของฉายา (ดร.ถั่ว) แนะนำการจัดการผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องทั้งปี หลักสูตร “ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน” โดยอาจารย์ธวัชชัย กุณวงษ์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.สกลนคร เรียนรู้การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ วิธีการสร้างอาหารจากป่า การอนุรักษ์พันธุกรรมป่าพื้นบ้าน พร้อมทั้งการสร้างมูลค่าให้ผลผลิต หลักสูตร “น้ำหมัก 7 รส กำจัดศัตรูพืช” เรียนรู้การใช้น้ำหมักชีวภาพ ในการกำจัดศัตรูพืช เพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยอาจารย์พุทศรี จุลจรูญ จากชุมชนต้นแบบ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟ้าห่วน-คนลือ จ.อำนาจเจริญ หลักสูตร “อาหารปลอดภัยด้วยวิถีเกษตรไทย” เรียนรู้ปัจจัยการผลิต และแหล่งที่มาของอาหารปลอดภัย สำหรับภาคการเกษตรไทย โดย รศ.น.ส.พ.เกรียงศักดิ์ พูนสุข อดีตคณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตร “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” เรียนรู้เทคนิคการปรับปรุงบำรุงดินให้สามารถปลูกพืชได้ด้วยการใช้จุลินทรีย์ จากเจ้าขององค์ความรู้ “ดินหอม” แห่งเขาชะเมา อาจารย์ปรีชา บุญท้วม เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.ระยอง และหลักสูตร “เลี้ยงสัตว์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ” เรียนรู้วิธีการปรับใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเลี้ยงสัตว์ ลดต้นทุน โดยอาจารย์ ดร.ศิวพร แพงคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ เพาะเมล็ดผักสลัดในหน้าร้อน ไอศกรีมข้าวไรซ์เบอรี่ รับหน้าร้อน ทำสบู่เหลวจากธรรมชาติ การขยายพันธุ์พืชแบบมืออาชีพ แยมมะยงชิด และอีกหลากหลายวิชา

พิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น!!! รับบัตรสมนาคุณเข้าชมนิทรรศการชุดใหม่ล่าสุด “มหัศจรรย์พันธุกรรม” และชมนิทรรศการในอาคาร ราคาพิเศษ พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อีกทั้งเข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ ซาบซึ้ง และสนุกสนานได้ประโยชน์ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” “ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส” จากบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรันตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเรื่อง “เมล็ดสุดท้าย” แล้วมาร่วมกันสืบทอดพระราชปณิธานจากห้องนิทรรศการ “คิดถึงพ่อมิลืมเลือน” ที่เปิดเข้าชมวันละ 2 รอบเท่านั้น รับจำนวนจำกัด

ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ทำบุญสรงน้ำพระ สงกรานต์ปีใหม่ ก่อนใคร เพื่อต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์ และร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้ลูกหลาน สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลปีใหม่ไทยให้ตนเองและครอบครัว

สุขสนุกร่วมย้อนวันวาน และฟังบทเพลงสบายๆ กับเกมตามล่าหาเมล็ดพันธุ์ และเอาใจคนรักท่องเที่ยวเรียนรู้ตามธรรมชาติ ในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 370 กว่าไร่ ชิลๆ

ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรคุณภาพส่งออก มะยงชิดจากพิษณุโลก 1 ปีมีครั้งเดียว สมุนไพรไทย เมล็ดพันธุ์ ต้นไม้นานาพันธุ์ อาหารพื้นบ้านคาวหวาน 4 ภาค ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนพหลโยธิน นวนคร จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2529-2212-13 , 087-359-7171 หรือทาง www.wisdomking.or.th

นางจารุรัฐ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า “อยากให้ประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันสืบทอดพระราชปณิธานอนุรักษ์พันธุกรรมเพื่อส่งต่อมรดกล้ำค่านี้ให้คงอยู่กับลูกหลานไทยและแผ่นดินไทยต่อไป”

โกสินธ์ จินาอ่อน/รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com/