กำนันผู้ใหญ่บ้าน-เชียงราย รวมพลังกว่า 500 คน ยื่นหนังสือคัดค้าน พ.ร.บ. ปกครอง ให้เหลือการดำรงตำแหน่ง 5 ปี (มีคลิป)

<<<เชียงราย>>>
กำนันผู้ใหญ่บ้าน-เชียงราย รวมพลังกว่า 500 คน ยื่นหนังสือคัดค้าน พ.ร.บ. ปกครอง ให้เหลือการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

เวลา 10.30 น. วันนี้ ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายธานี นามะณีวรรณ์ นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงราย พร้อมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จำนวนประมาณ 500 คน ได้เดินทางมารวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือ ถึงประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คัดค้านข้อเสนอประเด็นเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่มีสาระสำคัญโดยให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านดำรงตำแหน่งได้คราวละ 5 ปี และมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านทุกๆ 3 ปี โดยมี นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย ลงมาเป็นตัวแทนรับฟังปัญหาและรับหนังสือดังกล่าว

นายธานี นามะณีวรรณ์ กล่าวว่า ที่พวกตนได้มารวมตัวกันในวันนี้ เนื่องจาก ได้ติดตาม ข่าวสารการเสนอร่างกฎหมายของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งทราบว่า จะมีการ เสนอร่างประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน จากเดิมที่ให้เป็นไปจนถึงอายุ 60 ปี ซึ่งจะมีการแก้ไขให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านหรือวาระดำรงตำแหน่งเพียงคราวละ 5 ปี เท่านั้น รวมถึงจะมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านทุกๆ 3 ปี อีกด้วย ซึ่งพวกตนพร้อมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ ไม่เห็นด้วยกับการเสนอกฎหมายของการลดวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันและผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว รวมทั้งประเมินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านทุก 3 ปี เพราะจะทำให้เกิดความแตกแยก จะทำให้องค์กรกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นองค์กรทางด้านการเมือง ส่งผลต่อการปฎิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

เนื่องจากไม่ใช่นักการเมือง หากต้องมีการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจนำไปสู่การแบ่งพรรคแบ่งพวกเกิดความแตกแยกในระดับตำบล และหมู่บ้านได้ การทำงานของกำนัน และผู้ใหญ่บ้านต้องมีความต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องในการช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกข้าง นอกจากนี้กำนันและผู้ใหญ่บ้านยังเป็นศูนย์ข้อมูลระดับตำบล และหมู่บ้าน สามารถรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากรากหญ้ามาสู่รัฐบาล รวมถึงนำข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลกลับมาสู่ประชาชน พวกตนพร้อมกับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านนั้น เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองหรือเป็นผู้มีอิทธิพลแต่อย่างใด จึงขอคัดค้านการเสนอร่างกฎหมายลดวาระการดำรงตำแหน่งกำนันให้เหลือคราวละ 5 ปี และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านทุก 3 ปี เพื่อให้เกิดความปรองดอง ความรักสามัคคีในพื้นที่ ต่อไปอีกด้วย

โดยได้มีการอ่านแถลงการณ์ของ สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงราย ท่ามกลางสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมทำข่าวเป็นจำนวนมาก พรัอมกับได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง เข้าสังเกตการณ์เป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน โดยบรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายหลังจากอ่านแถลงการณ์ พร้อมยื่นหนังสือเสร็จเรียบร้อยก็ต่างพากันแยกย้ายเดินทางกลับโดยไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงแต่ประการใด
///////////////////////////////////


เพทาย บ้านชี รายงาน….

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com/