กรมชลประทานประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนจะก่อสร้างถึง 4 ปี

กรมชลประทานประสบความ

Read more