นครนายก วัดวังกระโจมจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป 3 องค์ (มีคลิป)

นครนายก วัดวังกระโจมจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป 3 องค์
วัดวังกระโจมจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธมงคล –รูปเหมือนเจ้าคุณนรฯ – รูปเหมือนพระครูเขมาจารคุณ

เมื่อเวลา 15.59 น.ของวันที่ 15 เมษายน 2560 ตรงกับวันแรม 4 ค่ำ เดือน 5 หลวงปู่บุญมา โชติธรรมโม พระครูจารุธรรม ประภาส เจ้าอาวาสวัดวังกระโจม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมมีข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน มาร่วมในพิธีเททองหล่อพระพุทธมงคล จำลองขนาด 30 นิ้ว เททองหล่อรูปเหมือน ท่านเจ้าคุณนรฯ(พระยานรรัตน์ราชมานิต ตรึก จินตยานนท์ ขนาด 30 นิ้ว เททองหล่อรูปเหมือนพระครูเขมาจารคุณ หรือหลวงพ่อบุญถม เขมจาโร สุขทวี อดีตเจ้าอาวาสวัดวังกระโจม ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว เพื่อหารายได้ สร้างศาลาธรรมสังเวช ณ วัดวังกระโจม ต.ท่าช้าง อ.เมือง
จ.นครนายก


วัดวังกระโจมเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในจังหวัดนครนายกที่มีพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธมงคลนายก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง 2.9 เมตร สูงราวๆ 3 เมตร โดยในการปั้นหุ่นพระประธาน ท่านเจ้าคุณอุดมฯ วัดเทพศิ
รินทร์ ได้นิมนต์ท่านเจ้าคุณนรฯ มาประกอบพิธีด้วยตนเอง เนื่องจากท่านเจ้าคุณอุดม เป็นคนนครนายก โดยกำเนิด โดยมีพลเอก ประภาส จารุเสถียร (ยศในขณะนั้น) ได้ขอพระราชทานอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัวเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเททองพระพุทธรูป ณ ประรำพิธีมณฑล วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2508 พร้อมทั้งเจริญพระสุหร่ายเบิกพระเนตรและพระราชทานนามว่า พระพุทธมงคลนายก และได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดวังกระโจม เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2508 จนถึงปัจจุบันนี้

สมบัติ เนินใหม่ นครนายก

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com/