ชาวอำเภอลำทับและใกล้เคียงแห่อาบน้ำคลายร้อนอย่างเนื่องแน่นแม่ค้าในหมู่บ้านต่างมีรายไดัเงินสพัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ (มีคลิป)

ชาวอำเภอลำทับและใกล้เคียงแห่อาบน้ำคลายร้อนอย่างเนื่องแน่นแม่ค้าในหมู่บ้านต่างมีรายไดัเงินสพัดช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวไดัลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ อ.ลำทับ ชึ่งชื่อว่า เขื่อนหนองจูด ซึ่งตั้งอยู่บ้านหนองจูด ม.1 ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ นายวุฒิชัย เป็ดทอง นายก อบต.ดินอุดม ไดักล่าวว่า เขื่อนหนองจูดไดัเปิดบริการมา 2 เดือน นักท่องเที่ยวเดินทางมาวันละ 300-500 คน หลังจากมีนักข่าวในพื้นที่ไดัถ่ายทำ ออกเฟส ออกทีวี คนก็เพิ่มเป็นวันละ 700-1000 คนต่อวัน ช่วงนี้ท่าน ผญ.วินิต แสวงสุข ไดัปรับปรุง จัดระเบียบ มีห้องน้ำ 2 ห้อง แม่ค้าขายของเป็นระเบียบ จะมี อปพร., ชรบ. ให้ความสะดวก นักท่องเที่ยว รถจักรยานยนต์จะให้จอดภายใน ส่วนรถยนต์จะให้จอดภายในสนามโรงเรียนบ้าน หนองจูด ชึ่งนักท่องเที่ยวเดินแค่ 100 เมตร ก็ถึงสระน้ำ ส่วนค่าบริการที่จอดรถไม่ไดัเก็บค่าฝาก ไม่ไดัเก็บค่าผ่านประตู ฟรีอย่างเดียว เก็บจากแม่ค้าอย่างเดียว น.ส.ณัชชา ศรีช่วย อายุ 37 ปี ชึ่งเป็นแม่ค้าขายไก่ทอด หมูทอด ขนมต่างๆ และของกินทั่วไป ไดับอกว่า ตนเองเป็นคนในพื้นที่ งานหลักก็กรีดยาง แต่พอทางผู้ใหญ่บ้านไดัเปิดที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ตนเองก็ไดัเข้ามาขายของประเภทของกิน ตนเองก็ขายในราคาย่อมเยาเน้นความสะอาด และขายแบบพออยู่พอกิน รายไดัหักทุนแลัวจะไดัวันละ 700-1000 บาท ชึ่งเพิ่มรายไดัจากการกรีดยาง ตอนนี้ชีวิตครอบดีขึ้นมาก และไดัขอเชิญชวนคนในลำทับ จ.กระบี่ จ.ใกล้เคียง มาเที่ยวกันเยอะๆ เพราะที่ท่องเที่ยวแห่งนี้น้ำใส่ สะอาด ไม่ขุ่น จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหนองจูด ดังคำขวัญ ว่า กาแฟงาม ปาล์มดี คีรีเขต พระเศวต เลิศล้ำ ถ้ำเขาดิน

ข้อมูล ภาพ /โกเมธร มากผล จ.กระบี่ รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com/