สตูล / จัดฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด ขยายเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชน พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมอย่างยั่งยืน (มีคลิป)

สตูล / จัดฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด ขยายเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชน พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมอย่างยั่งยืน

วันที่ 19 เมษายน 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูล ที่ 1 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งกรมการปกครองจัดขึ้นสนองนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยมีเยาวชนนอกสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 80 คน เข้าร่วมการอบรม


กิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้เยาวชนอายุ 15 – 25 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาภาคปกติ เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ก่อให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ลดปัญหาผู้เสพติดรายใหม่ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนและประชาชน ขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

นิตยา แสงมณี // สตูล

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com/