ลำพูนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชุมชนท้องถิ่น (มีคลิป)

ลำพูนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชุมชนท้องถิ่น

จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมผู้นำ 4 ชุมชน ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยให้สามารถยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ ในชุมชนให้สูงขึ้นรองรับการท่องเที่ยวจาก ในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน

ที่ห้องประชุม โรงแรมลำพูนวิลล์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนจัดการประชุมยกระดับการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยตามโครงการวิถีไทย วิถีลำพูน กิจกรรมท่องเที่ยวสุขี 4 ชุมชน โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้นำชุมชน 4 ชุมชนจาก 3 อำเภอ ร่วมการประชุมได้แก่ ชุมชนยองบ้านหนองเงือก ชุมชนมอญบ้านหนองดู่ อ.ป่าซาง , ชุมชนไทลื๊อ อ.บ้านธิ , และชุมชนบ้านทาชมภู อ.แม่ทา
การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินศักยภาพ จุดเด่นของชุมชน , สำรวจปัญหา – การจัดการท่องเที่ยวและให้ความรู้เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยจะมีการลงพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้นำชุมชน ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2560 จากนั้นจะมีการเปิดตัวชุมชน และออกร้านแสดงสินค้าในงาน Lanna Expo 2017 ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่


///////////////////////////
สมเพชร ฤาชา รายงาน
*********************

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com