พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2/ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมตำบลเข้มแข็ง

พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2/ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมตำบลเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.60 เวลา 1300 ที่ผ่านมาพล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2/ผอ.รมน.ภาค 2 ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมตำบลเข้มแข็ง โดย กกล.สุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับ จว.บ.ก. ณ รร.บ้านหนองเดิ่นท่า ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จว.บ.ก. โดยมี พ.อ.สัญชัย รุ่งศรีทอง รอง ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี, นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงษ์ ผวจ.บ.ก. ให้การต้อนรับ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1) การสร้างฝายประชารัฐ
2) พิธีเปิดตลาดประชารัฐตำบลหนองเดิ่น ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของประชาชนในการร่วมกันสร้าง โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากผู้ให้การสนับสนุนในพื้นที่
3) การบรรยายสรุปการจัดทำตำบลเข้มแข็ง โดย กกล.สุรศักดิ์มนตรี และ อ.บุ่งคล้า พร้อมการนำเสนอผลลัพธ์ที่เกิดจากการประชาคมของชุมชน
4) การเยี่มชมการสาธิตการจัดระเบียบจุดจอดเรือ ที่เกิดจากผลการประชาคมของชุมชนในด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชุมชน
5) การแข่งขันกีฬาระหว่างประชาชนไทย และ สปป.ลาว ในห้วงเช้า
6) การปลูกต้นไม้ร่วมกับประชาชน
7) การเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของส่วนราชการ และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน
8) การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการรักษาพยาบาล
9) กิจกรรมบนเวที ประกอบด้วย การมอบทุนให้กับเด็กและคนชรา การมอบอุปกรณ์กีฬา การมอบคอมพิวเตอร์
กิจกรรมในครั้งนี้ มีส่วนราชการ ประชาชนไทยและ เมืองปากกระดิ่ง สปป.ลาว ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 2,000 คน
การดำเนินโครงการตำบลเข้มแข็งตำบลหนองเดิ่นนั้น เกิดจากการบูรณาการศักยภาพระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนตำบลหนองเดิ่น ในรูปแบบประชารัฐ โดยมีอำเภอบุ่งคล้าและจังหวัดบึงกาฬ ให้การสนับสนุนเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้ผลจากการประชาคมของชุมชนเป็ในศูนย์กลาง และส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

@@@ ฐนกร นสพ.สี่เหล่าทัพ รายงาน@@@

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com