เทศบาลเมืองมาบตาพุดจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้สูงอายุในงานหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์

เทศบาลเมืองมาบตาพุดจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้สูงอายุในงานหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์

เมื่อเวลา 08.30น.( 2พ.ค.)นายเดชฤทธิ์ สิมศิริ รองปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน ฝึกอบรมให้อาชีพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชุมชนมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดย มีนาง สุจิตตรา อินบัว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมาบตาพุด กล่าวรายงาน
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 พ.ค.60 เป็นการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุในชุมชน ได้รับความรู้การทำดอกไม้จันทน์ และพวงหรีดแฟนซี ให้สามารถนำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อพัฒนาสักยภาพผู้สูงอายุ ให้พึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระให้ลูกหลาน
การฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณ รวีวรรณ นาคปนคำ หรือที่บุคคลทั่วไปทราบเป็นที่โด่งดังในโซเซี่ยวในนามว่า ครูปรายดอกไม้จันทน์ ได้เดินทางมาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความมรู้ให้แก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้

ธัญกิตติ์ อ่อนแสง รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com