กรมทหารพรานที่ 49 จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่เพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 49

กรมทหารพรานที่ 49 จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่เพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 49

ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่เพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 49 ตามคำสั่งกองทัพบก ที่ 223/2560 ให้ พ.อ.วิชาญ สาริกะพันธ์ ผบ.ฉก.ทพ.49 (ท่านเก่า) ดำรงตำแหน่ง รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 43 และ พ.อ. จรูญ จตุรงค์ ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 49 ตั้งแต่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งในพิธีได้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ( วัดศรีสาคร ) จากนั้นได้มีการลงนามในเอกสารรับ – ส่ง หน้าที่ และ มอบธงประจำหน่วย โดยมี นายทหาร นายสิบ และอาสาสมัครทหารพรานเข้าร่วมในพิธี ณ วัดศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

ด้าน พ.อ.วิชาญ สาริกะพันธ์ ได้กล่าวว่า ตามที่กองทัพบก ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้รับราชการในตำแหน่งรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 43 ในครั้งนี้ นับว่าเป็นเกียรติประวัติ และเกียรติยศอย่างสูง ตลอดห้วงเวลา 2 ปี 6 เดือน ที่ได้มารับราชการในตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 49 นั้น กระผมมีความประทับใจและความภาคภูมิใจ เป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกคนให้ ความร่วมมือร่วมใจ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เต็มความสามารถ ด้วยความรัก ความสามัคคี และ ความมีระเบียบวินัย จนทำให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยในพื้นที่มาโดยตลอด และบรรลุสมความมุ่งหมายของกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 4 อย่างต่อเนื่อง

สำหรับ พ.อ. จรูญ จตุรงค์ ผู้รับมอบตำแหน่ง ผบ.ฉก.ทพ.49 ท่านใหม่ ได้กล่าวในครั้งนี้ด้วยว่า จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกำลังพล กรมทหารพรานที่ 49 ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อม พัฒนากรมทหารพรานที่ 49 ในทุก ๆ ด้าน เพื่อนำไปสู่ความเป็นหน่วยมาตรฐาน เป็นที่ยอบรับจากหน่วยทหารทุกหน่วย ในกองทัพบก พร้อมทั้งจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถ และ ในโอกาสนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกำลังพลของหน่วย ร่วมแสดงความยินดีกับ พ.อ.วิชาญ สาริกะพันธ์ ผู้ดำรงตำแหน่งใหม่ ในตำแหน่งรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 43 ด้วยความปลาบปลื้มใจ และให้การต้อนรับ พ.อ. จรูญ จตุรงค์ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 49 คนใหม่ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com