ผุดไอเดียสุดเก๋ ปั่นเยี่ยมบ้านยามเย็น!! สนองนโยบายออกกำลังกาย แถมลุยถึงหมู่บ้าน”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”สร้างความสุขให้ราษฎร ช่วยเหลือผู้ยากไร้

ผุดไอเดียสุดเก๋ ปั่นเยี่ยมบ้านยามเย็น!! สนองนโยบายออกกำลังกาย แถมลุยถึงหมู่บ้าน”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”สร้างความสุขให้ราษฎร ช่วยเหลือผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาด สาธารณะสุข อสม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อบต.และเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงภาคเอกชนร่วมใจปั่นรถจักรยานจากหน้าที่ว่าการอำเภอพิชัย ตามกิจกรรมโครงการ “ปั่นเยี่ยมบ้านยามเย็น” ครั้งที่ 15 โดยปั่นเข้าพื้นที่ตำบลพญาแมนและตำบลคอรุม ด้วยระยะทาง 46.9 กิโลเมตร เพื่อเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้ยากไร้ สอบถามสาระทุกข์สุขดิบถึงความเป็นอยู่ ความเดือดร้อนที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้าช่วยเหลือดูแล พร้อมนำถุงยังชีพมอบให้กับราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย น.ส.สุดารัตน์ อ่อนคงทิม อายุ 19 ปี บ้านเลขที่ 113/1 หมู่ 6 ต.พญาแมน ผู้ป่วยโรคเนื้องอกในสมอง ผ่าตัดแล้ว ฝังท่อระบายน้ำในสมองเชื่อมต่อกระเพาะปัสสาวะ มีญาติคอยดูแล, นางซิ้ม อ่อนคงทิม อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 31 หมู่ 6 ต.พญาแมน ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดตีบตัน จนเป็นอัมพาตครึ่งซีก มอบหมายให้ อสม.ช่วยดูแลร่วมกับลูกหลาน และ นายบุญช่วย ทิมให้ผล อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 37/7 หมู่ 9 ต.คอรุม ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง เหตุจากดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ ใช้สิทธิ์ 30 บาทรักษาทุกโรค ต้องอาศัยเครื่องออกซิเจนอยู่ตลอด ขาดเหลือให้ อสม.ในพื้นที่ประสานโรงพยาบาลนำออกซิเจนมาเสริม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและญาติ

นายเจษฎา นายอำเภอพิชัย กล่าวว่า ได้นำเอานโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทุกวันพุธเวลา 15.00-16.30 น.เป็นช่วงเวลาของการออกกำลังกายอำเภอพิชัยได้รวมกลุ่มหัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาด สาธารณะสุข อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมภาคเอกชน จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายไปตามพื้นที่ ในแต่ละหมู่บ้านของตำบล เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับสุขภาพร่างกาย ระหว่างนี้ได้นำข้อราชการหารือแลกเปลี่ยนซึ่งกันระหว่างส่วนราชการ ท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อบูรณาการด้านการทำงานร่วมกัน โดยมีสมาชิกร่วมปั่นเริ่มแรกเพียงแค่ไม่ถึง 100 คัน ปัจจุบันมีมากถึงกว่า 1,000 คัน หลังมีสมาชิกมากเพิ่มขึ้น จึงคิดโครงการ “ปั่นเยี่ยมบ้านยามเย็น” ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15 ในรอบ 3 เดือน เป็นการเยี่ยมเยือนชาวบ้านหมุนสลับสับเปลี่ยนกันไปในทุกสัปดาห์ จากทั้งหมด 11 ตำบล 98 หมู่บ้าน

นอกเหนือจากการออกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว คิดว่าเราควรปั่นจักรยานออกเยี่ยมพี่น้องประชาชนเพื่อสอบถามสาระทุกข์สุขดิบ ถามความเป็นอยู่ มีอะไรที่จะให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือดูแลบ้าง เป็นการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ตามคำขวัญของกระทรวงมหาดไทย และตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับจากกระทรวงมหาดไทย ด้วยการนำกิ่งกาชาด เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข และ อสม. ลงพื้นที่พร้อมกันกับหลายหน่วยงาน เพื่อตรวจสุขภาพร่างกายให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่พบเห็นระหว่างลงพื้นที่ เป็นการสร้างสุขให้ชาวบ้าน ผลที่ได้รับคือความสุขทางกายและทางใจของคณะนักปั่นจักรยานที่มีส่วนร่วมด้วยกัน ทั้งที่มีหน้าที่โดยตรงและทางอ้อม ทำให้รู้ถึงปัญหาชีวิตของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ บ่อยครั้งพบรายที่ยากจนไม่มีเงินปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ทางอำเภอและท้องถิ่นก็จัดสรรหางบลงไปช่วยเหลือ พบผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ก็จัด อสม.สลับกันดูแล บางรายต้องส่งเสริมอาชีพ ก็หาเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลให้การสนับสนุนด้านอาชีพ พบเด็กยากจนไม่มีทุนการศึกษาก็จัดงบสนับสนุนช่วยเหลือเบื้องต้น จากนั้นให้สถานศึกษาและท้องถิ่นดูแลรับช่วงต่อไป นายเจษฎากล่าว

//////////////

สมภพ สินพิพัฒนฤดี จ.อุตรดิตถ์

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com