นครนายก สมาคมสื่อท่องเที่ยวสัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการองค์กร

นครนายก สมาคมสื่อท่องเที่ยวสัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการองค์กร

สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์สมาคม เพื่อจุดยืนที่ยั่งยืนเชิงสร้างสรรค์เพื่อเปิดตลาดการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่โรงแรมวังยาวริเวอร์ไซค์รีสอร์ท ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการจัดการองค์กรของสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว(ส.พทท.) โดยมีคณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การส่งเสริมและสนับสนุน อาทิ นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ นายอำเภอเมืองนครนายก นายสกล ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยองค์กรเอกชนและสื่อมวลชนในทุกแขนงจากทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการองค์กรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ”

โดยมี นายสว่าง ทองไพ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว กล่าวรายงาน การสัมมนาในครั้งนี้มีสื่อมวลชนทุกแขนงจากทั่วประเทศประมาณ 150 คนสนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯใช้เวลา 2 วัน คือวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560 สำหรับสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว ได้จัดตั้งขึ้นโดยสว่าง ทองไพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่งเสริมสมาชิกที่เป็นเป็นสื่อมวลชน ผู้ประกอบการ ทำหน้าที่นำข่าวสาร ข้อมูลความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายเผยแพร่อย่างถูกต้อง สู่สาธารณชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้ความร่วมมือกับองค์กรเพื่อการกุศล องค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อร่วมกันเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป.

สมบัติ เนินใหม่ นครนายก

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com