พิจิตรไข้เลือดออกระบาดหนักนอภ.ทับคล้อสั่งการรพ.สต.-อสม.ออกเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหลังพบผู้ป่วยสูงติดอันดับหนึ่งของจังหวัด

พิจิตรไข้เลือดออกระบาดหนักนอภ.ทับคล้อสั่งการรพ.สต.-อสม.ออกเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหลังพบผู้ป่วยสูงติดอันดับหนึ่งของจังหวัด

วันที่ 8 พ.ค. 2560 นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์ นายอำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนเมษายน 2560 จนถึงขณะนี้พบว่ามีราษฎรในเขตอำเภอทับคล้อป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจำนวนมาก ซึ่งผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัดพิจิตรมี 12 อำเภอ พบมีผู้ป่วยโดยรวม 50 ราย คิดเป็นอัตรา 9.15 ต่อประชากร 1 แสนคน แต่เป็นผู้ป่วยไข้เลือกออกในเขตอำเภอทับคล้อมากถึง 22 ราย คิดเป็นอัตรา 49.47ต่อประชากร 1 แสนคน ซึ่งขณะนี้ อัตราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของอำเภอทับคล้อ จึงเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดพิจิตร และเป็นอันดับหนึ่งของเขตสุขภาพที่ 3 ดังนั้นในช่วงนี้จึงได้สั่งการให้สาธารณสุขอำเภอทับคล้อและ อสม. ในทุกหมู่บ้านทำการลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ ทั้งนี้เพื่อหวังว่าจะควบคุมสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดรุนแรงอยู่ในขณะนี้


สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ล่าสุดมีรายงานว่า ต.ทับคล้อ มีผู้ป่วย 7 ราย ต.เขาทรายมีผู้ป่วย 11 ราย ต.เขาเจ็ดลูกมีผู้ป่วย 4 ราย ในส่วนของคำแนะนำในการรณรงค์ให้ใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน ๓ โรค คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาดเรียบร้อยปลอดโปร่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะ รอบๆบ้าน ทั้งใบไม้ กล่องโฟม จานรองกระถางต้นไม้ ต้องเก็บกวาด ฝัง เผา หรือทำลาย 3.เก็บน้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันยุงลายลงไปวางไข่
ซึ่งถ้าประชาชนร่วมกันปฏิบัติตามคำแนะนำก็จะสามารถป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นภาหะนำโรค ๓ โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยาได้อย่างแน่นอน


สิทธิพจน์ ข่าวภูมิภาคพิจิตร

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com