กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ขยายช่องการการตลาดสินค้า OTOP ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดงาน ROAD SHOW OTOP ภายใต้ชื่องาน “คาราวานสินค้าชุมชน ผลิตผลแห่งภูมิปัญญา” ณ จังหวัดชลบุรี (มีคลิป)

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ขยายช่องการการตลาดสินค้า OTOP ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จัดงาน ROAD SHOW OTOP ภายใต้ชื่องาน “คาราวานสินค้าชุมชน ผลิตผลแห่งภูมิปัญญา” ณ จังหวัดชลบุรี

นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมขยายช่องทางการตลาดสินค้า OTOP ส่งเสริมการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 11 -15 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี และจะจัดต่อไปอีกในลักษณะ ROAD SHOW OTOP กลุ่มภาคกลางตอนกลาง อีก 4 ครั้ง รวมเป็น5 ครั้ง ภายใต้แนวคิดชื่องาน “คาราวานสินค้าชุมชน ผลิตผลแห่งภูมิปัญญา” นำสินค้าเด่น สินดี แห่งภูมิปัญญาของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดใน กลุ่มจังหวัดภาคตอนกลาง มาจัดแสดงและจำหน่ายมากกว่า 120 ราย (บูท) ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง/ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้า OTOP รวมทั้งเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน


ทั้งนี้การจัดงานในลักษณะ ROAD SHOW OTOP กลุ่มภาคกลางตอนกลาง ภายใต้แนวคิดชื่องาน “คาราวานสินค้าชุมชน ผลิตผลแห่งภูมิปัญญา” กำหนดจัดขึ้นใน ครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณศูนย์การค้าโรบินสัน จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่3 ระหว่างวันที่ 5– 9 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคารบี) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่4 ระหว่างวันที่ 21 -25 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณศูนย์การค้าโรบินสัน จังหวัดกาญจนบุรี และครั้งที่5 ระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2560 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

****************

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com