ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศควบคุมทำประมงช่วงฤดูปลามีไข่

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศควบคุมทำประมงช่วงฤดูปลามีไข่ หวังให้สัตว์น้ำแพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

ที่ บริเวณท่าน้ำชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศกำหนดฤดูปลามีไข่ (ฤดูน้ำแดง) และกำหนดชนิด ขนาด และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง น่านน้ำ ประจำปี 2560 โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ


พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง จะประกาศกำหนดฤดูปลามีไข่และกำหนดชนิด ขนาด และวิธีใช้เครื่องมือทำประมงในน่านน้ำเป็นประจำทุกปีและพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 30 กันยายน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ำที่กำลังมีไข่วางไข่ และเลี้ยงลูกไม่ให้ถูกทำลาย รวมถึง ควบคุมการทำประมงในที่จับสัตว์น้ำแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศ ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มชาวประมง ประชาชน และเยาวชนได้รับทราบและตระหนัก ให้ทรัพยากรสัตว์น้ำแพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง


ในโอกาสนี้ ได้ใช้เรือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประกาศดังกล่าวในแม่น้ำทุกสายของจังหวัดฯ โดยเฉพาะการสั่งให้งดทำการประมงด้วยเครื่องมือขนาดใหญ่ และอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เช่น ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปง และโทง โดยจะอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมงขนาดเล็กในการจับสัตว์น้ำเพียงเท่านั้น เช่น เบ็ด สวิง ช้อน ยอ และขนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องถูกปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าทุกภาคส่วนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ก็ยังได้ร่วมกันปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืดลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้มีปริมาณมากยิ่งขึ้น สามารถเป็นอาหารและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในอนาคตได้อีกด้วย

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com