สพฐ. ฝึกทักษะการผู้รับผิดชอบทั่วประเทศ เพื่อการประชุมทางไกลด้วยระบบเทเลคอนเฟอร์เรนซ์ อย่างมีประสิทธิภาพ (มีคลิป)

สพฐ. ฝึกทักษะการผู้รับผิดชอบทั่วประเทศ เพื่อการประชุมทางไกลด้วยระบบเทเลคอนเฟอร์เรนซ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

//////สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. พัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบการประชุมด้วยระบบเทเลคอนเฟอร์เรนซ์ ที่โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเอาเทคโนโลยีการประชุมทางไกลเข้ามาใช้ในการบริหารราชการระดับภูมิภาค ลดค่าใช้จ่ายในการประชุม การสูญเสียเวลาการติดต่อประสานงานและช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารงานต่างๆ รวมทั้งลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินเข้าร่วมประชุมในส่วนกลางอีกด้วย


นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้กล่าวในที่ประชุม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการใช้วิธีการประชุมทางไกลด้วยระบบเทเลคอนเฟอร์เรนซ์ มาโดยตลอด แต่ต้องยอมรับว่าปัญหาการดำเนินการมีปัญหาทางระบบบ้าง ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบเทเลคอนเฟอร์เรนซ์ ทั้งผู้รับผิดชอบระบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยอีกด้วย


การพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญและพัฒนาผู้ดูแลและรับผิดชอบระบบ อย่างในครั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มผู้เข้าอบรม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 225 เขตพื้นที่ รวม 239 คน ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2560 โดยมีทั้งภาคทฤษฎีและลงสู่ภาคปฏิบัติ เป็นการฝึกปฏิบัติและการใช้อุปกรณ์ต่างรุ่น เป็นการฝึกทักษะการตั้งระบบ การทดสอบระบบการแก้ไขปัญหา รวมทั้งทักษะการใช้เว็บคอนเฟอร์เรนซ์ (Web Conference และ Mobile Conference)


พร้อมกันนี้ นายมานะ เตียวแช ผอ.กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวว่า การดำเนินการที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตามนโยบาย สพฐ. ในขณะเดียวกันปัญหาในระบบที่เกิดขึ้นในการประชุมทางไกลระบบเทเลคอนเฟอร์เรนซ์ ในแต่ละครั้งที่ผ่านมา จึงจะต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันแก้ปัญหาในระบบ ทั้งส่วนกลางและให้สามารถใช้การประชุมทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สพฐ. จะได้สนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อให้แต่เขตพื้นที่ ได้ดำเนินการขยายผลการประชุมทางไกลกับสถานศึกษา ต่อไป และที่สำคัญเป็นการเตรียมคนด้านการศึกษาเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย/////////


//////////ทีมข่าวรอบรั้วภูธร รายงาน///////////////

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com