​โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมร่วมสมัย เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพประชาชน หาทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

​โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมร่วมสมัย เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพประชาชน หาทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

​โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมร่วมสมัย เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพประชาชน หาทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ขาดแคลนในการให้การรักษา ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตและสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดี ตลอดจน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการพัฒนาศักยภาพตนเอง อย่างต่อเนื่อง


​โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โดยนายแพทย์ ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และบุคลากรของโรงพยาบาลร่วมกันจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพประชาชน เป็นอีกหนึ่งโครงการจัดหาทุน จัดซื้ออุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนและมีราคาสูง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยในกรณีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่โรงพยาบาลมีการรองรับผู้เจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น ทุกๆปี ซึ่งมีทั้งผู้ป่วยนอกและใน รองรับการรักษาอย่างถูกวิธี


ทั้งนี้โรงพยาบาลได้สำรวจผู้ป่วย จากสถิติขอรับการรักษา จากเดิมวันละ 600 ราย ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นวันละ 900 รายต่อวัน ทำให้การแพทย์และพยาบาลหมุนเวียนรักษา ตลอดจนเพิ่มเตียงและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นและทันสมัย เช่น เครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์ ชนิดลำแสงสีเขียว ราคา 1,600,000 บาท เตียงไฟฟ้า ต้องมีถึง 14 เตียงๆละ 55,000 เป็นเงิน 770,000 บาท เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและชีพจร ราคา 350,000 บาท เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น ราคา 346,666 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,066,666 บาท หากโรงพยาบาลมีอุปกรณ์พวกนี้ไว้ใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแล้ว จะสามารถดำรงชีวิตผู้ป่วย ทุกรายมีคุณภาพชีวิตต่อไป


​แต่ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ นั้น มีไม่เพียงพอจะจัดซื้อได้ครบตามต้องการ จึงได้จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคคล คณะบุคคลต่างๆ เช่นชมรมวิ่งสวนหนองจอก ทีมจักรยาน 5 ทีม ชมรมคนจักรยานคนชานเมือง ชมรมจักรยานเอสเคดี และชมรมจักรยานต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่หน่วยภาครัฐและเอกชน จำนวนมากร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรม ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันในการหารายได้เป็นทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยทุกๆราย


​เป็นที่ทราบกันดีว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ล้วนแต่มีราคาสูง ทั้งสิ้น ซึ่งโรงพยาบาล มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องใช้งบประมาณราว 3,066,666 บาท มาเป็นทุนในการจัดซื้อ ซึ่งวันนี้มีผู้เจ็บป่วยที่รอการรักษาไม่ได้ ขณะที่ผู้เจ็บป่วยมีการหมุนเวียนในแต่ละวัน ก็มีจำนวนมากเช่นกัน การสร้างถาวรวัตถุอย่างอื่นได้ แต่เหตุใดเราควรหันมาสร้างเสริมสุขภาพคน ด้วยการบริจาคคนละนิด คนละหน่อย ได้กุศลไม่แตกต่างกับการสร้างถาวรวัตถุ คนหนึ่งชีวิตมีค่ายิ่งสิ่งใด เพราะเขาต่อยอดความดีงามได้ในทุกโอกาส คนช่วยโรงพยาบาล โรงพยาบาลกู้ชีวิต ขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร


โกสินธ์ จินาอ่อน ภาพ/เรื่อง สายสัมพันธ์ โหลแก้ว เรียบเรียง

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com