พิจิตรเกษตรชี้ช่องทางรวยให้ความรู้ก่อนลงมือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

พิจิตรเกษตรชี้ช่องทางรวยให้ความรู้ก่อนลงมือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

ฝนมาพาชุ่มฉ่ำรองผู้ว่าฯจับมือเกษตรจัดงาน Field Day ให้ความรู้แจกพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เพื่อเตรียมตัวรวยก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่แนะบริหารจัดการน้ำ
วันที่ 27 พ.ค. 2560 นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ภายใต้พื้นที่โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พิเศษของจังหวัดพิจิตร ณ วัดสามขาหมู่ที่ 8 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดย นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดพิจิตร, นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดพิจิตร และหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตร

ซึ่ง นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นได้นำพาแกนนำเกษตรกรจำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมเรียนรู้ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ที่ 1.การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ฐานการเรียนรู้ที่ 2.การผลิตพืชอย่างปลอดภัย ฐานการเรียนรู้ที่ 3.การผลิตปศุสัตว์ ฐานการเรียนรู้ที่ 4.การประมง ฐานการเรียนรู้ที่ 5.การแปรรูปสินค้าเกษตร


นอกจากนี้ยังได้มีการแจกพันธุ์พืชรวมถึง สนง.ประมงพิจิตร ได้แจกกระชังพลาสติกเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเกษตรกรจำนวนมากสนใจการเลี้ยงกบเนื่องจากเหมาะสมกับฤดูกาลในหน้าฝนนี้ ซึ่งก่อนจะรับสิ่งของได้มีการอบรมให้ความรู้เพราะถ้าเกษตรกรมีความรู้มีความเข้าใจแล้วได้ปัจจัยการผลิตที่ทางราชการแจกให้ก็จะสามารถนำไปก่อประโยชน์เพิ่มมูลค่าได้อย่างดียิ่ง ดังนั้นการจัดการอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆก่อนจะเริ่มลงมือเพาะปลูกเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น


สำหรับบรรยากาศการให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day มีการแบ่งเกษตรกรออกเป็น 5 กลุ่ม 5 สี โดยมีผู้นำถือธงนำหน้าพาเข้าเรียนในแต่ละฐานการเรียนรู้ ฐานละ 15 นาที แต่ถ้าผู้ใดสนใจฐานเรียนรู้ไหนเป็นพิเศษ วิทยากรก็พร้อมให้ความรู้แบบตัวต่อตัว ทั้งนี้เพื่อจะได้พัฒนาการผลิตการแปรูปการเพิ่มมูลค่าสินค้า การตลาด ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป


สิทธิพจน์ ข่าวภูมิภาคพิจิตร 081-8872449

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com