ศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 5 นครสวรรค์

ศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 5

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ (ศอ.ปส.จ.นว) ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาช่างล้างเครื่องปรับอากาศ ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ให้กับผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ตามโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 5

ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้ นายพินิจ ประภากรวิไล หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม 2 กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง (สพร.นว) ประสานงานและดำเนินการเปิดฝึก เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพ รวมทั้งการไม่หวนคืนกลับไปติดยาเสพติดอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 ณ มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์…


กณต ทาทิพย์ รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com