พลิกประวัติศาสตร์ปาล์มไทย สกัดน้ำมันปาล์มพิสูจน์ % น้ำมัน (มีคลิป)

พลิกประวัติศาสตร์ปาล์มไทย สกัดน้ำมันปาล์มพิสูจน์ % น้ำมัน

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปาล์มไทย ที่เกษตรกรชาวสวนปาล์มจังหวัดกระบี่ รวบรวมปาล์มสุกทุกทะลาย 400 ตันเข้าโรงสกัดน้ำมันปาล์ม เพื่อพิสูจน์เปอร์เซ็นต์น้ำมัน
จากปัญหาราคาปาล์มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ถกเถียงกันระหว่างเกษตรกรกับโรงงานถึงเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่สกัดได้ ซึ่งชาวสวนบอกว่า ปาล์มคุณภาพต้องขายได้ราคา 20%ขึ้นไป ในขณะที่โรงงานบอกว่า สกัดน้ำมันได้เพียง 17% เท่านั้น


จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทดสอบการสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อพิสูจน์เปอร์เซ็นต์น้ำมัน โดยจังหวัดกระบี่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายนอบ คงพูล เป็นประธาน ได้มอบหมายให้ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เป็นโรงงานที่ทดสอบการสกัดน้ำมันปาล์ม โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงสกัดน้ำมันปาล์มทุกแห่งในจังหวัดกระบี่เป็นฝ่ายควบคุมคุณภาพของปาล์มทะลาย นายชโยดม สุวรรณวัฒนะ ตัวแทนฝ่ายเกษตรกรเป็นผู้รวบรวมปาล์มคุณภาพเข้าสู่โรงงาน 400 ตัน และมีคณะทำงานที่มาจาก อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และเกษตรจังหวัด ร่วมด้วยในครั้งนี้


​วันนี้ (29 พค.2560) บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เปิดรับซื้อปาล์มที่ 18% ราคา 4.4 บาท หากสกัดน้ำมันปาล์มได้เกิน 18% จะเพิ่มเงินให้เกษตรอีกเปอร์เซ็นต์ละ 30 สตางค์ ซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ได้จะนำไปเป็นบรรทัดฐานในการรับซื้อปาล์มทั่วประเทศในอนาคตอีกด้วย
ปัจจุบันเปอร์เซ็นต์สกัดฯ ของไทยเราอยู่ที่ 15 – 17% ถือว่าต่ำมาก เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียที่อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 20% ทุกวันนี้ทำให้ประเทศไทยเกิดความเสียหายเกิดขึ้นภายในประเทศสูงถึง 9,315 – 15,525 ล้านบาทต่อปี

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรมใจหาญ จังหวัดกระบี่ รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com