ชัยภูมิ ผู้นำท้องถิ่น 4 ตำบล ผนึกกำลังสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวบนเทือกเขาภูแลนคา สุดผางามปลายทางป่าปรงชัยภูมิพันปี ชนิดเดียวในไทย มีหนึ่งเดียวในโลก(มีคลิป)

ชัยภูมิ ผู้นำท้องถิ่น 4 ตำบล ผนึกกำลังสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวบนเทือกเขาภูแลนคา สุดผางามปลายทางป่าปรงชัยภูมิพันปี ชนิดเดียวในไทย มีหนึ่งเดียวในโลก

///เมื่อเร็วๆนี้ ผู้นำท้องถิ่นทั้ง 4 อบต. ซึ่งประกอบด้วย อบต.ท่าหินโงม (อ.เมือง), อบต.เก่าย่าดี (อ.แก้งคร้อ) , อบต.ท่ามะไฟหวาน (อ.แก้งคร้อ) , อบต.ซับสีทอง (อ.เมือง) ได้รวมพลังภาครัฐ-เอกชน พร้อมชุมชน เข้ามาร่วมมือศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมะและเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และหาทิศทางความเป็นไปได้ในการจะเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวในเขตความรับผิดชอบทั้ง 4 อบต.
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายชูศักดิ์ ตรีสาร ได้มอบหมาย นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้นำทีมสื่อมวลชน ตัวแทนองค์กรต่างๆ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว พร้อมกับ นายก อบต. และผู้นำชุมชนและประชาชนทั้ง 4 อบต. ร่วมกันทดสอบบนเส้นทางจริง 2 วัน 1 คืน


นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า “จังหวัดชัยภูมิ โดยท่านชูศักดิ์ ตรีสาร ผวจ.ชัยภูมิ ได้มีนโยบายด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติงดงามอยู่เป็นจำนวนมาก เพียงแต่ยังไม่ได้จัดระบบการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันการท่องเที่ยวนับว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ จังหวัดเรามีแหล่งธรรมชาติมาก แต่ต้องจัดการความพร้อมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม โดยเฉพาะพี่น้องในชุมชน ซึ่งจริงๆแล้วทางจังหวัดได้เริ่มวางแผนในด้านการท่องเที่ยวมาประมาณ 2-3 ปี ในครั้งนี้เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ รวมทั้งสื่อมวลชนเข้ามาสำรวจและทดสอบในพื้นที่จริง เพื่อการบริหารจัดการซึ่งชาวชุมชนจะเป็นผู้บริการจัดการโดยชุมชน และจะส่งเสริมให้ชุมชนได้นำผลผลิตต่างๆมานำเสนอให้นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ในชุมชนอีกด้วย ส่วนทางราชการก็จะจัดหางบประมาณส่งเสริมสนับสนุนตามลำดับต่อไป ซึ่งภาครัฐก็จะมีแต่ละหน่วยงานค่อยดูแล ทั้งนี้จะมีหัวหน้าอุทยานภูแลคา ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่จะต้องดูแลรับผิดชอบและอนุญาตตามระเบียบข้อกฎหมายต่อไป”


บนเส้นทางสำรวจในครั้งนี้ แวะดื่ม “กาแฟภู” กาแฟสดข้างทาง กราบนมัสการ “พระธาตุชัยภูมิ” ซึ่งเป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บนเนินเขามีทิวทัศน์ที่มองลงมาเห็นแนวเขาและเขื่อนลำปะทาว กราบขอพร “ปู่ด้วง-ย่าดี” ชมวิถีคนเลี้ยงปลา เลี้ยงปลากระชังในเขื่อนลำปะทาว แวะทำบุญและนั่งฟังธรรมที่ “วัดภูเขาทอง” และชมพิพิธภัณฑ์ “หลวงพ่อคำเขียน สุวรรณโณ” ขมแหล่งเรียนรู้การทำบ้านดินทีมบ้านสายรุ่ง และสวนสมุนไพร สวนมะไฟหวาน แล้วเดินทางต่อป่าปรงชัยภูมิ หรือต้นปรงพันปี ด้วยระยะทางขึ้น 17.5 กม.พร้อมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา นายเติมศักดิ์ น้อยนารายณ์
หากนักท่องเที่ยวจะลองมาสำรวจและทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวในช่วงแรกๆ ก็ขอให้ประสานขอคำแนะนำการท่องเที่ยวได้ที่ : อุทยานแห่งชาติภูแลนคา โทร. 044-810-902

///////ทีมข่าวชัยภูมิ รายงาน/////////

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com