กระทรวงพลังงาน ช่วยเกษตรกรโคราช สู้ภัยแล้งเปิดระบบสูบน้ำใต้ดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (มีคลิป)

กระทรวงพลังงาน ช่วยเกษตรกรโคราช สู้ภัยแล้งเปิดระบบสูบน้ำใต้ดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ที่บ้านมอดินแดง หมู่ 6 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 2 มิถุนายน พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รมต.พลังงาน พร้อมนายสมนึก บำรุงสาลี รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.นครราชสีมา ร่วมทำพิธีเปิดโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โดยมีกำลังผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์ 2,250 กิโลวัตต์ หรือ 2,925,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี เพื่อสูบน้ำใต้ดินลึกประมาณ 60 เมตร ได้ปริมาณน้ำ 18,000 ลบ.เมตรต่อวัน ช่วยเหลือราษฎร 80 ครัวเรือน 240 ราย มีน้ำอุปโภค บริโภคและเกษตรกรอย่างพอเพียง รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและประหยัดค่าไฟฟ้าเดือนละ 4,200 บาท โดยมีนายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม นายอำเภอสีคิ้ว ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและชาวบ้านร่วมให้การต้อนรับกันอย่างชื่นมื่น

พล.อ อนันตรพร ฯ รมต.พลังงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและห่วงใยชาวบ้าน จึงได้ดำเนินการโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนความรู้ เทคนิคและเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤตภัยแล้งของประชาชนและเกษตรกร ให้มีทางเลือกในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งช่วยมิให้พืชผลเกษตรกรรมได้รับความเสียหายและส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนจากการใช้พลังงานฟอสซิล โดยใช้ระบบสูบน้ำใต้ดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และส่งเสริมบูรณาการระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สนง.พลังงาน อปท. ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว ฯ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น 53 ระบบ มีราษฎรได้รับประโยชน์มีน้ำกินน้ำใช้รวม 137 ครัวเรือน 410 ราย พื้นที่เกษตร 4,600 ไร่ และใช้พลังงานทดแทน 133,000 กิโลวัตต์ต่อปี รมต.พลังงาน กล่าว

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com