โครงการ ” ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา “(มีคลิป)

โครงการ ” ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา “

 


วันที่จันทร์ ที่ 5 มิ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นประธาน เปิดกิจกรรม kick off โครงการ ” ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ” บริเวณลำเหมืองห้า บ้านร้องสัก ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวอย่างให้พื้นที่อื่นๆนำไปปฎิบัติ ขยายผล


การจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือ จากสำนักชลประทานที่๑ สนับสนุน เครื่องจักร ,ทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ เชียงดาว นำกำลังมาร่วม ๒๐ นาย , ทหารกองพันพัฒนาที่ ๓ นำกำลังร่วม ๑๐ นาย, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , ตำรวจภูธร สภ.สันทราย และหัวหน้าส่วนราชในพื้นที่ กำนัน ผญบ. ผู้บริหารอปท. ในพื้นที่ โดยมี เทศบาลตำบลสันนาเม็งสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มบริการจนแล้วเสร็จ
นายอำเภอสันทรายขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้

ณริดา ไชยรัตน์ ผู้สื่อข่าวภาคเหนือ เชียงใหม่/รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com