เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างความมั่นใจต่อสถานการณ์น้ำจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างความมั่นใจต่อสถานการณ์น้ำจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน

พลโทธเนศ กัลปพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่วัดไชยวัฒนาราม ตรวจติดตามสถานการณ์พบว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เตรียมพร้อมไว้อย่างเต็มที่

พลโทธเนศ กัลปพฤกษ์ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ครั้งนี้สามารถให้ความมั่นใจได้ว่า จังหวัดฯ ได้มีการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำไว้อย่างเต็มที่ ถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีฝนตกต่อเนื่องก็ตาม แต่พบว่า ขณะนี้ฝนทิ้งช่วง หากเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการการทำงานแบบประชารัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่เกษตร และอุทยานประวัติศาสตร์ฯ ซึ่งทั้ง 3 พื้นที่ดังกล่าวจะรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้ได้อย่างสบาย หรือแม้กระทั่งในสัปดาห์ต่อๆ ไป

พลโทธเนศ กัลปพฤกษ์ กล่าวด้วยว่า ตามนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยทหาร เมื่อเกิดภัยพิบัติไม่ต้องรอสั่งการจากหน่วยเหนือ หน่วยทหารในพื้นที่จะให้ความช่วยเหลือทันที ทั้งนี้ เพื่อคลี่คลายปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com