กองทัพบก ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนทุกท่าน เข้าร่วมงานแถลงข่าว การประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประชารัฐรวมใจ ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน ปี 2 ตอน ตามรอยสืบสาน พระราชปณิธาน “พ่อ”

กองทัพบก   ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนทุกท่าน เข้าร่วมงานแถลงข่าว

การประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประชารัฐรวมใจ  ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน ปีตอน ตามรอยสืบสาน พระราชปณิธาน “พ่อ”

สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านบทเพลงอันเป็นมนต์เสน่ห์ของไทยเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และ

ปลูกจิตสำนึกในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับสังคมไทย

ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยง บก. ทบ. 221

กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก

 

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

13.00 น.                 ลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชน

14.00 น.                 เริ่มงานแถลงข่าว

ชมวีดิทัศน์ การประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ตามรอยสืบสาน พระราชปณิธาน “พ่อ’’

เปิดงานโดย การแสดงของผู้ชนะเลิศการแข่งขันในปีที่ 1 ในชุดการแสดง

“ตามรอยพ่อ ท่วงทำนองแห่งสยาม”

14.15 น.               พลโทธเนศ กาลพฤกษ์   เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก

และคณะกรรมการร่วมพูดคุย เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการฯ

14.30 น.                 พิธีเปิดงาน อย่างเป็นทางการ / ถ่ายภาพร่วมกัน

14.40 น.                 เสร็จสิ้นกิจกรรม

ในการนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนของท่าน เข้าร่วมงานแถลงข่าวตามวันและเวลาดังกล่าว หวังเป็น

อย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเช่นเคย และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณพิมพ์ลดา โทร. 095-009-1459