เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ แจก ทรายอะเบท ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ แจก ทรายอะเบท ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย รองประธานสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมมอบทรายอะเบท ให้กับ ประธาน อสม. 17 ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 2,500 ถุง เพื่อนำไปรณรงค์แจกจ่ายให้กับประชาชนภายในชุมชน กำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์


ทั้งนี้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ยังได้ประกาศการปฏิบัติงานพ่นฝอยละออง ULV ติดรถยนต์และเครื่องพ่อหมอกควัน ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 13 -23 มิถุนายน 2560 นี้ สำหรับการแจ้งการละเว้นพ่นบริเวณบ้านที่เลี้ยงกุ้งสวยงาม เพื่อป้องกันการเสียหาย สามารถติดต่อโทร.056-711007 ต่อ 207 ในวันและเวลาราชการ

ข่าว /ภาพ มนสิชา คล้ายแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com