นศ. คณะบริหารฯ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

อุบลราชธานี….นศ. คณะบริหารฯ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9….

ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เผยว่า คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 – 10 มิถุนายน 2560 ซึ่ง อ.พัชราวดี กุลบุญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และสโมสรนักศึกษา นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 300 คน ร่วมกิจกรรมเชียร์ประจำสาขาวิชา

และร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,000 ดอก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งส่งเสริมความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ม.ราชภัฎอุบลฯ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ปชส.ม.ราชภัฎอุบลฯ
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com