รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งมอบเน็ตประชารัฐ ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน (มีคลิป)

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งมอบโครงการเน็ตประชารัฐ ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้เข้าถึงโครงข่ายค่ายอินเตอร์เน็ทขั้นพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 

วันนี้ ( 18 มิ.ย. 60 ) นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เป็นประธานส่งมอบโครงการเน็ตประชารัฐ ให้กับหมู่บ้านที่โครงข่ายอินเตอร์พื้นฐานจากภาครัฐยังเข้าไม่ถึง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน เป็นผู้ติดตั้งขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับประชาชน โดยรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมารับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ บริษัท ทีโอที จังหวัดลำพูน จากนั้นได้เดินทางไปส่งมอบโครงการฯ พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนประชาชนและสอบถามปัญหาการใช้งานของประชาชนที่ หมู่ 6 บ้านพระบาท ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง หมู่ 6 บ้านสันมะนะ และหมู่ 8 บ้านใหม่ ตำบลตันธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า จังหวัดลำพูน ได้รับโครงการเน็ตประชารัฐ จำนวน 92 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ๆโครงข่ายอินเตอร์เน็ตของภาครัฐยังเข้าไม่ถึง โดยหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วประชาชนในพื้นที่จะสามารถเข้าถึงโครงค่ายอินเตอร์เน็ตขั้นพื้นฐานอย่างถั่วถึง เท่าเทียม เป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชน รวมทั้งเป็นการกระจายความเจริญเข้าสู่หมู่บ้าน


สำหรับโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือ เน็ตประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะติดตั้งในพื้นที่ๆ โครงค่ายอินเตอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงทั่วประเทศ จำนวน 24,700 หมู่บ้าน โดยจังหวัดลำพูน ได้รับการติดตั้ง จำนวน 92 หมู่บ้าน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จ ทั้ง 92 หมู่บ้าน ในเดือนพฤศจิกายน 2560

///////////////////////////////////
สมเพชร ฤาชา รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com