“กองทัพอากาศ” โชว์นิทรรศการมีชีวิตตามศาสตร์พระราชา ในงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา”

 

“กองทัพอากาศ” โชว์นิทรรศการมีชีวิตตามศาสตร์พระราชา ในงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา”

พล.อ.ท.ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กล่าวถึงกิจกรรมภายในงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ว่า กิจกรรมหลักภายในงานที่คนไทยไม่ควรพลาด คือ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ที่เป็นการรวบรวมพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานให้พสกนิกรชาวไทย ซึ่งกองทัพอากาศได้น้อมนำมาใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ


โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ซึ่งภายในงานจัดแสดงเครื่องจำลองการทำฝนหลวง ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เพื่อบอกเล่าถึงความเป็นมาของโครงการฝนหลวง ที่ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำได้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง
จากนิทรรศการฝนหลวง ถัดมาเป็นนิทรรศการ การสร้างฝายบนดอยสูงเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นการจำลองฝายชะลอน้ำและอธิบายขั้นตอนการสร้าง รวมถึงประโยชน์ที่ได้จากการสร้างฝายชะลอน้ำจากชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ สามารถมีน้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง


นอกจากนี้ ยังมีส่วนนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำไบโอดีเซล ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวทางไว้ให้ ซึ่งที่ผ่านมากองทัพอากาศได้น้อมนำพระราชดำริในเรื่องนี้มาปรับใช้กับหน่วยขึ้นตรง ทั้งในกองบินต่าง ๆ ทั่วประเทศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ซึ่งกองบินที่โดดเด่นเรื่องการทำไบโอดีเซล คือ กองบิน 46 พิษณุโลก ที่ประสบความสำเร็จจนกลายเป็นต้นแบบและเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยอื่น ซึ่งในงานก็จะนำมาจัดแสดง


เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กล่าวอีกว่า ภารกิจการช่วยเหลือประชาชนของกองทัพอากาศแม้จะมีหลายภารกิจ แต่ภารกิจหนึ่งที่กองทัพอากาศภาคภูมิใจคือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ มาใช้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในที่ห่างไกล โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำใต้ผิวดิน หรือ น้ำบาดาล ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชน ภายใต้โครงการ “เทพประทานธารา”


“การจัดงานครั้งนี้ในส่วนพื้นที่จัดนิทรรศการนั้น เราได้ใช้พื้นที่อาคารอเนกประสงค์ด้านสนามกีฬาธูปะเตมีย์ พื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร เพื่อสร้างให้เห็นถึงพระอัจฉริยะภาพของพระองค์ที่ทรงงานมาตลอด 70 ปีของการครองราชย์ และการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ก.ค. – 6 ส.ค. 2560 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย” เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กล่าว ///////////////////////////


ประพัฒน์ บวรภโรทัย/รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com