จังหวัดอำนาจเจริญ จัดแถลงข่าวการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

 

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดแถลงข่าวการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการหน่วยงานกระทรวงแรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง อาสาสมัครแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลเดช ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ


สืบเนื่องจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพิธีที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและแสดงอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยกำหนดวันพระราชพิธีระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 โดยได้ประกาศให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิง พระบรมศพ เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการ ตามแนวทางการจัดทำดอกไม้จันทน์ 2 แนวทาง คือ ดอกไม้จันทน์ สำหรับประชาชน และดอกไม้จันทน์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ และได้กำหนดเป้าหมายในการจัดทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 132,000 ดอก จากอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 44,000 ดอก , อำเภอชานุมาน จำนวน 13,600 ดอก , อำเภอปทุมราชวงศา จำนวน 13,200 ดอก , อำเภอพนา จำนวน 9,300 ดอก , อำเภอเสนางคนิคม จำนวน 13,500 ดอก , อำเภอหัวตะพาน จำนวน 16,400 ดอก และอำเภอลืออำนาจ จำนวน 13,000 ดอก


ในการนี้ จังหวัดอำนาจเจริญได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานกระทรวงแรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง อาสาสมัครแรงงาน องค์กร และจิตอาสา จากสถานประกอบกิจการต่างๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้แก่ โรงสีเกษตรธัญญเจริญ หจก.ราชาแทรกเตอร์ , บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ , หจก.โรงสีโชคประเสริฐอำนาจเจริญ , บิ๊กซี อำนาจเจริญ , โรงสีข้าวอำเภอเสนางคนิคม , บริษัทมิตซูบิชิ จำกัด ได้มาร่วมกันฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อไปขยายผล การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ภายในสถานประกอบกิจการ และภายในหน่วยงานแต่ละหน่วยจากนั้นจะนำดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์ไปมอบให้จังหวัดนำไปเป็นดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

***************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com