“ผู้นำนักประชาธิปไตย สู่การก้าวต่อไปของ สนช.”

 

 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย แบบส่วนร่วม ทั่วภูมิภาค

วันที่ 31 ส.ค.60 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (คนที่หนึ่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2560 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ก้าวต่อไปของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมตามโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2560 จำนวนทั้งสิ้น 238 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีภาวะผู้นำในการดำเนินงานและมีความเชื่อมั่นศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมในพิธีเปิด

ในวันที่ 1 ก.ย.60 ผู้เข้ารับการอบรมฯ เข้าเยี่ยมชมห้องประชุมรัฐสภาโดยเข้ารับฟังการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา พร้อมทั้งศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์การปกครองของไทย

และในวันที่ 2 ก.ย.60 ผู้เข้ารับการอบรมฯ รับฟังการบรรยายจากนายแพทย์ พินิจ กุลละวณิชย์ เรื่องสุขภาพที่ดี ชีวีเป็นสุข หลังจากนั้นมีกิจกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายฯ เพื่อการสร้างช่องทางการติดต่อสำนักงานฯ และพิธีมอบเกียรติบัตรฯ ให้กับเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยฯ ก่อนเดินทางแยกย้ายกลับภูมิลำเนา.

ทั้งนี้ ช่องทางการติดตามข่าวสาร สำหรับประชาชนผู้สนใจข่าวสารของ สนช. สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ https://www.facebook.com/SenateThailand/
และที่ Facebook : เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา
หรือที่ เว็บไซต์ : http://m.senate.go.th/

 

>>ขุนศึก สยามโฟกัสไทม์ รายงาน<<

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com