เทศบาลเมืองปราจีนบุรีเตรียมพร้อมรับมือน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ชมคลิปคลิกเลย)

หลังจากที่ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรีได้มีหลายพื้นที่ที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว มวลน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีก็เพิ่มขึ้นมาตามเส้นทางอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเข้ามาถึงพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี ระดับน้ำเริ่มมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน มีการปิดเส้นทางที่อยู่ใกล้แม่น้ำ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเส้นทาง ทำให้หลายหน่วยงานต้องมีการประชุมเพื่อเตรียมพร้อมกับการรับมือ หากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมแบบฉับพลัน

วันนี้ 10 ตุลาคม 2560 นายบรรเจิด พฤกษะศรี รักษาการนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี หลังจากที่ได้มีการประชุมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชลประทาน เพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ โดยชลประทานได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำ เพื่อติดตั้งในชุมชนที่อยู่ริมน้ำ และในพื้นที่ต่ำ พร้อมทั้งมีการเช็คระดับน้ำในทุกๆ ชั่วโมง ซึ่งในขณะนี้ในพื้นที่ต่ำเริ่มมีระดับน้ำสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย ความสูงห่างจากถนนประมาณ 70 เซนติเมตร ในเขตเทศบาลเมืองประมาณ 1.20 เมตร

ทั้งนี้เทศบาลเมืองปราจีนบุรียังได้จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีการเตรียมความพร้อมรับมือตลอด 24 ชั่วโมง หากมีประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ก็จะมีการเข้าช่วยเหลือในทันที และเทศบาลยังมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อแจ้งเตือนประชาชน หากมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ สามารถรับมือได้อย่างแน่นอน สำหรับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้น เริ่มมีปริมาณน้ำเข้าถึงอำเภอบ้านสร้างแล้ว แต่ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก หากฝนทิ้งช่วงระดับน้ำก็จะทรงตัวไปได้อย่างต่อเนื่อง////////////////////////

 

ภาพ/ข่าว มานพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ปราจีนบุรี